Inskränk inte synskadades rätt till ledsagare

Allt fler kommuner försämrar nu ledsagarservicen till gravt synskadade. Trots att Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, nämner denna grupp som berättigad till stöd gör kommunerna olika bedömningar och servicen kostnadsbeläggs.

Eva Olofsson, riksdagsledamot V, socialutskottet, har interpellerat till ansvarigt statsråd Maria Larsson och på torsdagen debatterades interpellationen i kammaren.

Ur interpellationen:

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska ”främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet”. Utifrån de egna önskemålen ska man kunna få stöd för att träffa vänner, delta i kultur- och fritidsaktiviteter, hälsa på sina barnbarn, ta en promenad etc. En av insatserna är ledsagarservice som ursprungligen utvecklades för människor med synskada.

Socialstyrelsen konstaterar i en kartläggning av kommunernas insatser för ledsagarservice våren 2011 att det behövs enhetligare regler. Kommunernas bedömningar är inte likvärdiga. Allt fler kommuner anser att grav synskada inte ingår bland de funktionsnedsättningar som ger rätt till stöd enligt LSS.

Det kan finnas möjlighet att i stället få ledsagning enligt socialtjänstlagen, SoL. Nackdelen är att det kan kosta pengar, medan insatser enligt LSS är avgiftsfria. De flesta kommuner, 62 procent, tar ut sådana avgifter. Vanligast är samma timtaxa som för hemtjänst. Det kan innebära kostnader upp till högkostnadsskyddet med 1 712 kronor i månaden eller 200–300 kronor per timme.

Synskadades Riksförbund har därför samlat in 1 800 namn bakom uppropet att blinda och gravt synskadade ska omfattas av LSS och därmed få del av den så viktiga insatsen ledsagarservice.

- För Vänsterpartiet är det självklart att behovet, inte bostadsort, ska styra vilka insatser som beviljas. Det är också orimligt att människor ska utestängas från ett självständigt liv på grund av höga avgifter.

- Det är oroande att det blir allt svårare för denna grupp att få ledsagning enligt LSS trots att det står i svart på vitt i förarbetena till LSS att personer med grava synskador är exempel på de som har rätt till stöd. Men om kommuner tolkar lagen på ett helt annat sätt måste det vidtas åtgärder för att blinda eller gravt synskadade får kostnadsfri ledsagningsservice så som LSS föreskriver, säger Eva Olofsson, och frågar vilka initiativ Maria Larsson tänker ta för att lösa problemet.

Eva Olofsson är inte nöjd med Larssons svar:

- Det enda svar jag fått är att Maria Larsson som ansvarig minister ska följa frågorna. Det räcker inte när det hänger på var man bor i landet om människor med grava synnedsättningar eller andra funktionsnedsättningar ska få hjälp, eller tvingas isolera sig i hemmet, inte kunna ta del av samhällslivet, ja, inte ens kunna ta några promenader i veckan på grund av begränsningar i ledsagningen eller höga avgifter som enskilda kommuner beslutat.

Mer information:

Eva Olofsson, V, socialutskottet, 070-376 04 09

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

Taggar:

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera