Jens Holm (V) till klimattoppmötet i Warszawa

Från och med idag medverkar Jens Holm (V), klimatpolitisk talesperson på klimattoppmötet COP19 i Warszawa. Nu inleds det skarpa läget i förhandlingarna då de viktiga besluten förhoppningsvis kommer att fattas. Jens Holm medverkar i egenskap av medlem i Globe, ett nätverk för miljöengagerade politiker världen över.
– Jag kommer att göra allt jag kan för att trycka på för bra beslut i Warszawa. Jag vill särskilt se att frågorna om klimatfinansiering och tekniköverförning rör sig framåt, säger Jens Holm.

– Vi ser hur ett land som Filippinerna nu har drabbats av en av de värsta tyfonerna någonsin. Med ett förändrat klimat väntas extrema väderfenomen som detta bli flera. De rika länderna måste anslå nya och additionella medel samt överföra den senaste tekniken för att hjälpa drabbade länder som Filippinerna, säger Jens Holm.
Jens Holm kräver också att Sverige verkar för att EU skärper sitt klimatmål till att minska utsläppen med minst 30 procent till 2020.
– Om vi ska rädda världen från en okontrollerad uppvärmning krävs att enskilda länder och EU skärper sina klimatambitioner. Jag hoppas att tiden är förbi då man åkte till klimattoppmöten utan nya löften, säger Jens Holm.
Jens Holm kommer att närvara på klimattoppmötet i Warszawa mellan 20 och 22 november.
Följ gärna hans rapportering på twitter: @holmjens

För mer information
Jens Holm, klimatpolitisk talesperson Vänsterpartiet: 0708-250 889
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera