Jonas Sjöstedt besöker Östersund, 30/11

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt besöker Östersund för en rad besök. Detta är ett led i vår nationella kampanj där vi berättar om alla de reformer vi har fått igenom i budgetförhandlingarna och om vad vi vill göra i kommande förhandlingar. Det är dags för nästa våning i samhällsbygget.

Vi ska träffa folkrörelser över hela landet och diskutera hur vi tillsammans kan få med oss regeringen på allt det som behöver göras. Däribland Hyresgästföreningen och ansvariga politiker för regional utveckling i Jämtland samt kommunalråd för att se över behoven för ett bra flyktingmottagande.

–I tider som dessa med en ansträngd budget och det största flyktingmottagandet behöver vi investera i välfärd, bostäder och människor. Samtidigt som vi gjorde oss kända i världen för att vara en av världens främsta välfärdsstater gjorde vi oss kända för att vara ett land med en generös flyktingpolitik. Vi har gjort detta förut och vi kan göra det igen, säger Jonas Sjöstedt.

En ökad satsning på hyresrätter och en uppbyggnad av infrastruktur inom i synnerhet järnvägen ser vi som viktiga byggstenar i att bygga ett starkare Sverige. Då behöver också de rikaste bidra mer.

–Förutom få investeringar har också avregleringen varit en orsak till den utveckling vi ser idag inom järnvägen såsom förseningar i trafiken, inställda tåg och undermålig kvalité på tågvagnarna. Utöver denna försämring på standard har nedgången inom järnvägen lett till stora samhällsekonomiska förluster. I Jämtland har man bestämt sig för att dra in nattåg under hela året förutom under säsong. Vi är emot att de dras in och vill istället vända trenden. Vi vill investera, göra järnvägen bättre och mer effektiv. Med bra tågförbindelser kan fler välja var de vill bo och arbeta. När vi investerar i ny infrastruktur skapas nya möjligheter, säger Sjöstedt.

Dagen avslutas med ett öppet kvällsmöte på Östersunds bibliotek.

För mer information:
Sofia Zouagui, pressekreterare, 072-736 59 33
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera