Jonas Sjöstedt och Nooshi Dadgostar besöker Uppsala 18/11-19/11

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson besöker Uppsala för en rad besök. Detta är ett led i vår nationella kampanj där vi berättar om alla de reformer vi har fått igenom i budgetförhandlingarna och om vad vi vill göra i kommande förhandlingar. Det är dags för nästa våning i samhällsbygget.

–I tider som dessa med en ansträngd budget och det största flyktingmottagandet behöver vi investera i välfärd, bostäder och människor. De som säger att det inte är möjligt att stärka välfärden på grund av att vi tar emot flyktingar glömmer en väsentlig del av Sveriges historia. För samtidigt som vi gjorde oss kända i världen för att vara en av världens främsta välfärdsstater gjorde vi oss kända för att vara ett land med en generös flyktingpolitik. Vi har gjort detta förut och vi kan göra det igen, säger Jonas Sjöstedt.

Vi ska träffa folkrörelser över hela landet och diskutera hur vi tillsammans kan få med oss regeringen på allt det som behöver göras. Däribland Hyresgästföreningen och boende i Gränby. De har tillsammans lyft problemen med renoveringar och den chockhyra som blev följden.

–Det är viktigt att man får vara delaktig när ens boende renoveras och att hyrorna inte höjs på ett sätt som gör att man i praktiken måste flytta, säger Nooshi Dadgostar.

Samarbetsorganisationen för invandrare(SiU) utför en rad verksamheter i Uppsala för nyanlända i alla åldrar, bland annat projektet En skola för alla som främjar jämbördiga relationer mellan nyanlända och svenska elever, där båda parter ska skaffa sig relevanta kunskaper i utbytet.

Ett viktigt perspektiv för det fortsatta samhällsbyggandet är att investeringar ska sättas in, inte att ta pengar från nyttiga reformer såsom i biståndsbudgeten. Vänsterpartiet har tagit till sig av UD och SIDA:s konsekvensanalys av ett sådant förfarande och delar dessutom deras farhågor. Med anledning av detta tar vi tillfället i akt och besöker ärkebiskopen, Antje Jackelén.

–Inget annat land i Europa väljer att ta så mycket pengar från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagande. Regeringen säger sig vara beredda på att halvera det svenska biståndet för att finansiera flyktingmottagandet samtidigt som SIDA rapporterar att detta skulle få katastrofala följder, 156 000 barn skulle inte längre få behandling mot undernäring, 50 000 flickor och pojkar skulle inte längre kunna gå i skolan och 4,5 miljoner människor skulle inte få tillgång till rent vatten. Detta vill jag diskutera närmare med ärkebiskopen om, säger Sjöstedt.

För mer information:
Sofia Zouagui, pressekreterare, 072-736 59 33
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera