Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarca till Malmö, 14/1

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarca, kulturpolitisk talesperson besöker Malmö för en rad besök. Detta är ett led i vår nationella kampanj där vi berättar om alla de reformer vi har fått igenom i budgetförhandlingarna och om vad vi vill göra i kommande förhandlingar. Vi lämnar ett politiskt omtumlande 2015 bakom oss och gör oss redo för nästa våning i samhällsbygget.

––Malmö är en stad som sticker ut. Här finns både utmaningar och en stark handlingskraft från bland annat folkrörelser. Sverige behöver en vänster som utmanar så att vi på kort sikt kan bygga upp välfärden, utmana klimatkrisen och skapa ett mer jämlikt och jämställt samhälle fritt från rasism. För att detta ska kunna ske behöver vi vara fler, säger Jonas Sjöstedt.

Under torsdagen står besök hos folkrörelser på agendan. Här ska vi för tillsammans diskutera hur vi ska få med oss regeringen på allt det som behöver göras. Däribland Akademikerförbundet SSR som har varnat för en kris inom socialtjänsten, där verksamheterna har tänjts till det yttersta.

–Vänsterpartiet har redan säkrat en satsning i budgeten 2016. Men vi vill mer. Ett viktigt perspektiv för det fortsatta samhällsbyggandet är att investeringar ska sättas in, inte att pengar tas från nyttiga reformer, säger Sjöstedt.

Under eftermiddagen anordnas ett rådslag med flera folkrörelser och dagen avslutas med ett öppet kvällsmöte Läget i Sverige och vägen framåt, på biograf Panora.

*Journalister är varmt välkomna till:
Möte med SSR och förtroendevalda
Tid:
Kl 12.00-12.15  
Plats: SACO Kansliet, Stora Nygatan 18

Rådslag med folkrörelser
Tid: Kl 18.00-18.15 Träff med Enat Malmö
Plats: Biograf Panora, Friisgatan 19D

Öppet möte: Läget i Sverige och vägen framåt        
Tid: Kl 18.30-20.30 
Plats: Biograf Panora, Friisgatan 19D

*Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarca är anträffbara för intervjuer under dessa tidspunkter.

För mer information:
Sofia Zouagui, pressekreterare, 072-736 59 33
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera