Josefin Brink (V): Regeringen ska inte agera på uppdrag av vårdföretagen

Vänsterpartiet är starkt kritiskt till de mycket starka kopplingar som finns mellan socialminister Göran Hägglund och riskkaptalbolag som verkar inom vård och omsorg. Koncernchefen i Attendos ägare IK Investment Partner, Henrik Borelius, är också ledamot i regeringens Välfärdsutvecklingsråd och därmed rådgivare till Hägglund i frågor som rör privatisering av vård och omsorg.

– Det är oerhört allvarligt att en bransch som plockar ut enorma vinster på skattebetalarnas och vårdtagarnas bekostnad är så nära knutna till regeringen. Men än hälften av ledamöterna i Välfärdsutvecklingsrådet kommer från något vårdföretag eller liknande, säger Josefin Brink, andre vice ordförande i Vänsterpartiet.Välfärdsutvecklingsrådet har möjlighet att påverka regeringen och socialminister Göran Hägglund att ändra regelverket så att ersättningarna till vårdföretagen höjs. Det har sannolikt bidragit till att driva upp värdet på Attendo – och därmed också värdet på de aktier som Henrik Borelius äger. Attendo omsätter nära sju miljarder kronor per år och gör en vinst på över en halv miljard. De vinster som har gjorts de senaste åren har använts för att expandera och därmed öka värdet på bolaget.

– Vi kräver att socialministern nu säkerställer att ledamöter i Välfärdsutvecklingsrådet inte använder rådet för att främja sina egna intressen och att regeringen inte agerar på uppdrag av vårdföretagen. Vi hoppas också att socialministern ändrar sammansättningen i Välfärdsutvecklingsrådet för att det bättre ska spegla ett allmänintresse, säger Josefin Brink.

Läs Josefin Brinks interpellation till socialminister Göran Hägglund här

För mer information:
Josefin Brink 070-240 42 92
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera