Lägre skatt för den som är med i facket

Avdragsrätt för fackföreningsavgift var en av de jämlikhetsreformer som Vänsterpartiet drev igenom i årets budget. Idag lämnar regeringen en remiss till lagrådet om införandet.  Reformen innebär en inkomstförstärkning för runt tre miljoner löntagare. 

– Vänsterpartiet har arbetat för att återinföra avdragsrätten för medlemsavgiften i fackföreningar sedan den avskaffades av högerregeringen för tio år sedan. För många innebär avdragsrätten skillnaden mellan att stå utanför facket och att gå med. Vår förhoppning är att fler nu ska ha råd att betala sin medlemsavgift och på så vis stärka den fackliga organisationsgraden, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

De nya reglerna om skattereduktion föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas på medlemsavgifter som betalas från och med detta datum.

För en undersköterska i Kommunal som tjänar runt 27 000 kronor i månaden betyder avdragsrätten att hen får tillbaka ca 1300 kr per år. För en butiksanställd medlem i Handels med en månadslön på 27 600 kronor, är summan ca 1500 kr per år. Avdraget sker i form av en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgiften som betalats in på ett år, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år.

– En stark fackföreningsrörelse är inte bara avgörande för rimliga löner och arbetsvillkor på arbetsmarknaden utan också en hörnsten i arbetet för att öka jämlikheten i samhället generellt, säger Ali Esbati.

För mer information:
Ali Esbati, riksdagsledamot för Vänsterpartiet: 073-370 64 26
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera