Mer personal i skolan minskar administrationen för lärarna

Utbildningsminister Jan Björklund presenterade idag förslag för att minska den administrativa bördan för lärarna. Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson Rossana Dinamarca ger både beröm och kritik.

– Jan Björklund har under sin tid som minister ökat den administrativa bördan för lärarna genom att införa betyg tidigare, betygsliknande omdömen ifrån första klass samt fler och tidigare nationella prov. Samtidigt har det blivit färre lärare i skolan. Jag vill att lärarna ska bli fler och använda mer av sin arbetstid till undervisning. För att det ska vara möjligt krävs fler studie- och yrkesvägledare, skolvärdinnor, kuratorer och annan administrativ personal i skolan, säger Rossana Dinamarca.

Dinamarca stödjer förslaget om att minska kraven på individuella utvecklingsplaner i årskurs 1-5.

– Det är bra att man halverar kravet på individuella utvecklingsplaner i årskurs 1-5. Men det är synd att man helt tar bort utvecklingsplanerna från årskurs sex. Betygen är bara en summering av det man har gjort och blickar inte framåt som utvecklingsplanerna gör. Dessutom är informationen i ett betyg ytterst begränsad, säger Dinamarca.

– Björklund föreslår också att de skriftliga omdömena tas bort från åk 6. Om man vill ge bra information till föräldrar och elever om hur det går i skolan så är skriftliga omdömen bättre än betyg, avslutar Rossana Dinamarca.

Kontakt:
Rossana Dinamarca 070-254 24 15
Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64

Taggar:

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera