Mer rättssäkert med nygamla begreppet vid prövning av arbetsförmåga

Efter hård press från den rödgröna oppositionen backar nu regeringen och inför begreppet ”normalt förekommande arbete” vid prövning av arbetsförmåga efter 180 dagars sjukskrivning. 

- Det är utmärkt och naturligtvis helt rimligt att regeringen gör som riksdagen vid två tillfällen beslutat. Det kommer att ha stor betydelse för de människor som drabbas av prövningen mot en i det närmaste fiktiv arbetsmarknad som nu görs efter 180 dagar, säger Wiwi-Anne Johansson vänsterpartiets talesperson i sjukförsäkringsfrågor

- Den prövning som görs idag får nämligen helt orimliga konsekvenser och det nygamla begreppet som kommer att införas vid halvårsskiftet 1 juli i år är mer rättssäkert än det nuvarande och vi är förstås nöjda med att regeringen följer vårt lands konstitutionella regler.

För ytterligare information:
Wiwi-Anne Johansson (V), riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet: 070 - 576 45 76
Vänsterpartiets presstjänst: 070 - 620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera