Orimligt att inget görs åt scenkonstnärernas pensioner

Nu kommer signaler om att scenkonstnärernas pensioner inte får någon lösning i årets statsbudget.

– Kulturministern sa redan 2006 att pensionsfrågan skulle lösas men fortfarande har ingenting hänt. Det är uppenbart att kulturen är mycket lågt prioriterad av den här regeringen, säger Siv Holma (v).

– Dagens system innebär stor oförutsägbarhet och höga kostnader för sceninstitutionerna vilket drabbar både scenkonstnärer och publik. Att lösa problemen kommer initialt att kosta staten pengar i form av minskade intäkter men på längre sikt går det jämt upp.

– Kulturutskottets vice ordförande Christer Nylander (fp) har sagt att budgeten nog får problem att gå igenom kulturutskottet om inte pensionsfrågan får sin lösning. Jag ser fram emot att tillsammans försöka hitta en bred lösning i utskottet, säger Siv Holma.

För mer information
Siv Holma, riksdagsledamot Vänsterpartiet: 070-343 95 83
Vänsterpartiets presstjänst: 070 620 00 64

 

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera