Överraskande splittring i regeringsalliansen vad gäller en akademisk polisutbildning

Vid gårdagens riksdagsdebatt fick Vänsterpartiets riksdagsledamot Lena Olsson besked om att en akademisk utbildning för poliser inte har stöd i hela regeringsalliansen. Beskedet kom från folkpartiet som nu inte vill ha en akademisk utbildning för poliser. Frågan om utbildningen ställdes även till Moderaterna som vägrade att svara.

Lena Olsson säger att hon nu förstår varför utredningen Framtidens polis, som kom för fyra år sedan, inte har utmynnat i några konkreta förslag. Utredningen fick stöd av en stor majoritet av remissinstanserna.

- En akademisering av polisutbildningen skulle bland annat skulle ge förutsättningar för forskning, vilket i sin tur kan bidra till att effektivisera polisen. Att polisen måste bli mer resureffektiv är helt nödvändigt, det har vi stora belägg för säger Lena Olsson.

- Jag beklagar Folkpartiets kursändring. Vänsterpartiet har länge drivit på för en akademisk polisutbildning, men tyvärr kommer den sannolikt efter gårdagens besked inte att bli av avslutar Lena Olsson.

För mer info, kontakta:
Lena Olsson (v), ledamot i justitieutskottet: 070-376 04 09
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera