Reepalu spelar under täcket med SD

Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu (S) har i ett brev tillsammans med borgerliga partierna och SD kopplat samman våld i Malmö med flyktingars fria rätt att bosätta sig var de vill.

- Reepalu spelar under täcket med SD genom att koppla samman brottslighet i Malmö med flyktingmottagande. Det är hårresande att socialdemokraterna i Malmö därmed väljer att möta segregation, arbetslöshet och ökande klassklyftor tillsammans med SD och genom förslag som förstärker främlingsfientligheten, säger Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen.

- Det som krävs för att komma till rätta med våldet är att människor har jobb, bra skolor, flera och bättre bostäder och att miljonprogrammen rustas upp, avslutar Christina Höj Larsen.

För mer information kontakta:
Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson (V), 070-818 21 77
Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera