Riksdagen ska bestämma målen för penningpolitiken

I den externa utvärderingen av penningpolitiken som presenteras idag kommer en rad rekommendationer. De föreslår bl.a. att Riksdagen ska definiera och siffersätta inflationsmålet. Vänsterpartiet ställer sig bakom förslaget.


- Till vår glädje kan vi konstatera att utvärderarna landar i den slutsats Vänsterpartiet fört fram under flera års tid. På detta sätt skapas en tydlig ansvarsfördelning. De folkvalda i riksdagen beslutar om målet för politiken och Riksbanken verkställer, det är viktigt inte minst ur ett demokratiskt perspektiv, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet vill också att inflationsmålet kompletteras med ett sysselsättningsmål eller ett mål för den reala ekonomin. På så sätt blir penningpolitiken ett medel för att motverka konjunktursvängningar med stora fall i sysselsättning och produktion som följd.

- Riksbanken har allt för länge fört en penningpolitik som bromsade tillväxten av nya arbeten. En penningpolitik med ett likvärdigt ansvar för sysselsättning och inflation är en del av lösningen för att få fart på näringslivets investeringar och få fler i arbete, säger Ulla Andersson.

För mer information:
Karl Lindberg, pressekreterare till ekonomiskpolitisk talesperson Ulla Andersson, 072-576 56 57
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera