Så kan vi få även storföretagen att betala skatt

En tredjedel av de största svenska bolagen nolltaxerar eller betalar endast mycket lite skatt. Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ulla Andersson kommenterar de nya uppgifterna.

- Storbolagen ska inte kunna smita undan genom att låna pengar av sig själva. Därför vill vi avskaffa avdragsrätten för koncerninterna lån.

Vänsterpartiet vill även att möjligheten till avsättningar för förluster begränsas hårdare än idag.

- Avsättningar för investeringar är en sak, men när de används av rent skattetekniska skäl är det något helt annat.

- Skatt ska betalas efter bärkraft. Företagen är beroende av välfärden och då ska de självklart vara med och betala för den. Skolorna och universiteten som har utbildat deras anställda är skattefinansierade. Samma sak med förskolorna som tar hand om de anställdas barn under arbetstiden och sjukvården som vårdar sjuka anställda, säger Ulla Andersson.

För mer information:

Ulla Andersson, ekonomisk talesperson (V), tfn. 070-237 99 91.

Vänsterpartiets presstjänst, tfn. 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera