Slarva inte bort EU-stöd till Norrbotniabanan

Regeringens senfärdighet i fråga om byggstart för Norrbotniabanan riskerar nu att projektet går miste om miljarder i finansiering från EU.

- Vänsterpartiet kräver att regeringen snarast tar med byggstart av Norrbotniabanan i den nationella planen 2014 - 2025 för att inte förlora det avgörande stödet från EU, säger Jonas Sjöstedt, partiordförande (V).

- Tillväxtpotentialen är störst i Norr- och Västerbotten. Alliansregeringen agerar mot bättre vetande i fallet med Norrbotniabanan, säger Siv Holma (V) trafikpolitisk talesperson.

Botniska korridoren, där Norrbotniabanan mellan Luleå och Umeå ingår, är en strategiskt viktig länk inom det transnationella godstransportsystemet i norra Europa. Den ses som en del i stomnätet i det europeiska transportsystemet och har TEN-T-status. Det enda som saknas i dagsläget för att få EU-stöd är att regeringen tar med Norrbotniabanan i den nationella infrastrukturplanen. Fortfarande saknas dock byggstartsår och nu riskerar EU-stödet, på upp till 10 miljarder, att frysa inne.
- Norrbotiabanan möjliggör att stora delar av industrins transporter förs över från väg till järnväg. Den är viktig för hela Sverige. Regeringen måste nu samla sig och fatta ett beslut om byggstart, säger Jonas Sjöstedt.    

Siv Holma, riksdagsledamot Vänsterpartiet, tfn. 070-343 95 83
Vänsterpartiets presstjänst, tfn. 070 620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera