Socialutskottets majoritet gick emot regeringen

Efter att ha studerat Riksrevisionens mycket kritiska granskningsrapport angående tandvården, vill majoriteten i utskottet, att regeringen ska följa upp om det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade. De vill också veta om de verkligen når rätt målgrupper och är effektiva nog för att nå tandvårdslagens mål om en god tandhälsa. Exempelvis ges ingen rabatt alls upp till tre tusen kronor, vilket är mycket pengar för den som är lågavlönad.

– Regeringens tandvårdspolitik är ett misslyckande, klassamhället syns fortfarande tydligt i folks tandhälsa, säger Eva Olofsson, Vänsterpartiets ledamot i Socialutskottet. Människor med låga inkomster har inte möjlighet att sköta om sina tänder.

– Därför är utskottets beslut glädjande och det är bra att granskningsrapporten får genomslag. Det behövs en helt annan politik som gör att folk får råd att gå till tandläkaren, avslutar Eva Olofsson.

För mer information
Eva Olofsson: 070-317 10 27
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera