Ta nationellt ansvar för äldreomsorgen

Dagens rapport från Kommunal visar på helt oacceptabla förhållanden när det gäller arbetsmiljön och arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal.
- Stor tidspress, psykisk stress, för låg bemanning och svårigheter att kunna ta rast ger ingen bra äldreomsorg. Det kommer också att göra det svårt att rekrytera och behålla personal.
-  Det är nödvändigt att tillföra ökade resuser till äldreomsorgen. Därför lämnar jag idag in en interpellation till äldreminister Maria Larsson, säger Eva Olofsson, vårdpolitisk talesperson Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har öronmärkt  4 miljarder för mer pesonal till äldreomsorgen i sin budget.
- Situationen i äldreomsorgen är så allvarlig att det måste tas ett nationellt ansvar.  Nu är det dags att Maria Larsson ger ett tydligt svar, säger Eva Olofsson.

För mer information kontakta:
Eva Olofsson, vårdpolitisk talesperson (V): 070-317 10 27
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera