Utvärdera pensionssystemet!

Wiwi-Anne Johansson, Vänsterpartiets representant i riksdagens socialförsäkringsutskott, frågar i en interpellation till statsrådet Ulf Kristersson om han är beredd att granska det nuvarande pensionssystemet. Detta efter att hård kritik kommit från både LO och de fem stora pensionärsorganisationerna.

Wiwi-Anne Johansson citerar LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin när LO presenterade en rapport om pensionssystemet den 15 februari 2011.

”Våra medlemmar litar inte på pensionssystemet”, sade LO:s ordförande

Bakgrunden är att det som förespeglades när det nya systemet sjösattes inte stämmer med dagens verklighet. Den underfinansierade inkomstpensionen ger nu för en industriarbetare 54 % av slutlön mot utlovade 62 %. LO var och är motståndare till det osäkra PPM-systemet - ett system som enbart gläder fondförvaltare.

Nu har ytterligare en rapport kommit från de fem rikstäckande pensionärsorganisationerna. De har dragit samma slutsats som LO när det gäller PPM: det är dyrt och dåligt för pensionärerna och bör avskaffas, skriver Wiwi-Anne Johansson.

Enligt pensionärsorganisationerna bör AP-fonden stärkas och PPM-avgiften överföras till inkomstpensionen. Då kan också den automatiska balanseringen avskaffas. Den kallas även ”bromsen” eller ”backen”, eftersom pensionerna backar i värde. Det är viktigt att underfinansieringen av inkomstpensionssystemet åtgärdas så att vi får ett system som är tryggt och stabilt för pensionärerna. Effekten av bromsen kommer annars nästan alltid att märkas. Skillnaden mot löntagarna blir så stora att det medför spänningar mellan generationerna.

Solidaritet mellan generationerna bör vara en utgångspunkt för ett stabilt pensionssystem. Pensionerna ska starkare knytas till köpkraften för löntagare - inte utvecklingen på aktiebörsen.

Det må vara bekvämt för den politiska makten att ha ett automatiskt system, men pensionssystemet kan inte ha detta som främsta utgångspunkt.

- Samarbetet mellan de fem partierna bakom dagens pensionssystem innebär att man ska värna det nya systemet. Tyvärr har det tolkats som att man ska avfärda varje form av kritisk granskning och utvärdering. Verkligheten tränger sig dock på - det underfinansierade inkomstpensionssystemet ger inte vad som utlovats, säger Wiwi-Anne Johansson och frågar:

Är Ulf Kristersson beredd att ta initiativ till en bred utvärdering av pensionssystemet där bland annat pensionsorganisationernas och LO:s kunskap och rapporter tas tillvara?

 

Kontakt:

Wiwi-Anne Johansson, 070-576 45 76

Gustav Olofsson, politisk sekreterare, 070-252 08 78

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera