V vill lyfta undersköterskorna

Det är dags att ge undersköterskorna den status och den roll de faktiskt förtjänar. Som en del i det satsar Vänsterpartiet 500 miljoner kronor för att stimulera nyanställningar av undersköterskor.
Detta förslag lades fram idag, fredag, vid en pressträff med Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson.
- Utan undersköterskorna fungerar inte vården och omsorgen, Men de som arbetar inom omsorgen vittnar ofta om alltmer slimmade organisationer och stress, säger Ulla Andersson.

Enligt Sveriges kommuner och landsting behöver det anställas 129 000 nya undersköterskor och vårdbiträden fram till 2022.
Vänsterpartiet har nu lagt fram en långsiktig plan för att trygga välfärdens organisation och personalförsörjning, där  undersköterskornas villkor sätts i centrum. Yrkets status måste höjas och arbetsvillkoren förbättras, inte minst för att fler unga ska söka sig till yrket.
För att få ordentlig fart på nödvändiga förbättringar i undersköterskornas arbetsvillkor föreslår Vänsterpartiet ett stimulansmedel för de kommuner som tillsvidareanställer undersköterskor. Det gäller dem som går ut omvårdnadsprogrammet på gymnasiet och komvux. Kriterier för dessa nyanställningar ska utarbetas i samarbete med utbildningsinstitutionerna och facket. 
- Tillsammans med den kommunala medfinansiering som vi föreslår bedömer Vänsterpartiet att cirka 3 600 undersköterskor kan tillsvidareanställas per år. Vi avsätter 500 miljoner kronor till en sådan satsning, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet vill dessutom:

*Att alla undersköterskor ska ha kollektivavtal.

*Ha ökad personaltäthet

*Möjliggöra en bättre löneutveckling.

*Minska andelen otrygga anställningar.

*Satsa på kompetensutveckling.

*Öka attraktiviteten på gymnasiets vård- och omsorgsprogram.

*Öka personalinflytandet.

*Sätta stopp för delade turer.

*Införa rätt till heltid.

*Ha jämställda villkor på arbetsmarknaden och barnomsorg på obekväm arbetstid.

- Vänsterpartiet har avsatt pengar i vår budget för att klara dessa satsningar, säger Ulla Andersson. 
- Detta är också i högsta grad en jämställdhetsfråga. Omkring 90 procent av undersköterskorna är kvinnor.

För mer information:

Linda Bengtsson, pressekreterare
070-591 89 25

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64 

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera