Välkommet besked från ILO om Lavalfrågan

FN:s arbetsmarknadsorgan, ILO, underkänner den så kallade Lex Laval, som som regeringen drev igenom efter EG-domstolens uppmärksammade dom i Lavalfallet. En av konsekvenserna har blivit att den svenska kollektivavtalsmodellen hotats. Nu har ILO slagit fast att lagstiftningen strider mot internationella konventioner om föreningsrätt och förhandlingsrätt. Vänsterpartiet vill därför att regeringen agerar omedelbart.

– Det är ett mycket glädjande besked för svenska arbetstagare, och samtidigt pinsamt för regeringen. Vi har länge hävdat att Lavaldomen inte uppfyller de krav som finns i internationella konventioner. Det är en ytterst viktig fråga, eftersom de här överenskommelserna om till exempel facklig förhandlingsrätt är en fundamental del av ett anständigt arbetsliv, säger Ali Esbati, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Esbati lämnar även in en interpellation till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström för att få reda på vad regeringen kommer att göra för att se till att svensk arbetslagstiftning inte bryter mot de internationella konventioner vi är anslutna till.

– Vi vill veta vad regeringen kommer att göra för att se till att den svenska kollektivavtalsmodellen säkras. Som det är nu kan människor från andra länder utnyttjas genom sämre arbetsvillkor och lägre lön. Eftersom arbetsmarknaden är rörlig över gränserna i EU måste regeringen också se till att ett så kallat social protokoll införs i EU. Det skulle innebära att de grundläggande fackliga rättigheterna, som förhandlings- och konflikträtt men även rätten att teckna kollektivavtal, skyddas. Ett stort ansvar vilar på den borgerliga regeringen att rätta till det, så att det blir ordning och reda på arbetsmarknaden, säger Ali Esbati.

Vänsterpartiet kräver också i likhet med ILO, att regeringen kompenserar fackförbunden Byggnads och Elektrikerförbundet för de skadestånd de tvingats betala.

– Facken stod upp för den svenska modellen. De fick dessutom rätt i svenska Arbetsdomstolen 2004, så de utgick från att de handlade lagligt. När det visar sig att de faktiskt hade grundläggande rätt, har regeringen ett ansvar att åtgärda den ekonomiska bestraffning de har fått utstå, avslutar Ali Esbati

För mer information:
Ali Esbati, riksdagsledamot för Vänsterpartiet: 073-370 64 26
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera