Vänsterpartiet begär hearing om gränskontrollerna

Med anledning av att det igår, efter beslut från regeringen, infördes gränskontroll och identitetskontroll av passagerare på fartyg begär nu Vänsterpartiet att rikspolischefen, Migrationsverkets generaldirektör och berörda statsråd kallas till en öppen hearing inför justitie- och socialförsäkringsutskottet.

–Vänsterpartiet verkställande utskott har idag diskuterat frågan kring de gränskontroller som infördes igår efter beslut av regeringen och hur Vänsterpartiet ska ställa sig till dem. VU ser att det finns en rad frågetecken kring vad de nu införda gränskontrollerna får för konsekvenser. Det är redan nu tydligt när det gäller de djupt problematiska ID-kontrollerna på färjetrafiken som stänger en laglig väg för människor att söka asyl i Sverige. Det är också tydligt att kontrollerna hindrar transitflyktingar att ta sig vidare till de länder där de önskar att söka asyl. Vänsterpartiet är därför i grunden kritiska till gränskontroller i den form som nu har införts. Vi uppmanar regeringen och myndigheterna att öppet redovisa sitt agerande, säger Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet eftersöker en grundlig redogörelse för hur dessa kontroller kommer att genomföras och ett klargörande i första hand för hur asylrätten ska säkerställas, att gränskontrollerna inte går över i en etnisk profilering och hur polisen kommer att hantera de fall då ID-handlingar saknas. Vad kommer att hända med dessa människor?

För mer information:
Sofia Zouagui, pressekreterare, 072-736 59 33

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera