Vänsterpartiet kräver förklaring om tillsynen av demensvård

Vänsterpartiet kräver att Socialstyrelsen kommer till riksdagens socialutskott och förklarar sitt agerande i samband med att man har godkänt demensboenden som tidigare fått kritik för för låg bemanning utan att bristerna åtgärdats.

– Om uppgifterna stämmer är jag mycket besviken på Socialstyrelsen. Deras tillsyn blir helt tandlös om de först stället krav på förhöjd bemanning och sedan ser mellan fingrarna om bemanningen inte ökar, säger Eva Olofsson, socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Enligt Eva Olofsson riskerar Socialstyrelsens agerande att urvattna de riktlinjer om bemanning i demensvården som riksdagen fattat beslut om på Vänsterpartiets initiativ och som träder i kraft den 1 januari 2014.

– Socialstyrelsens agerande riskerar att sända signaler till kommunerna om att det inte är så viktigt att följa riktlinjerna. Vår uppfattning är att det är av yttersta vikt för att upprätthålla en god och värdig vård, säger Eva Olofsson.

Eva Olofsson: 070-317 10 27
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera