Vänsterpartiet kräver jämlikhetskommission

Vänsterpartiet vill tillsätta en kommission som ska lägga förslag för att öka den ekonomiska jämlikheten, vilket är avgörande för den framtida utvecklingen. Uppgifter i media om att allt fler som söker försörjningsstöd hos socialtjänsten får avslag och tvingas söka hjälp hos frivilligorganisationer visar att välfärdssamhället håller på att gå under.

– Det är samhällets uppgift att erbjuda ekonomiskt stöd för den som inte klarar sin försörjning. Vi behöver en jämlikhetskommission som omedelbart kartlägger tillståndet i landet och presenterar förslag till åtgärder. Läget är akut, säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson.

Att allt fler tvingas söka stöd hos frivilligorganisationer är en direkt följd av regeringens politik. Samtidigt som kommunernas ekonomi försvagas ökar inkomstskillnaderna. Mellan åren 2006 och 2011 har antalet personer som lever i relativ fattigdom ökat med 36 procent. Det innebär att fler än 1,1 miljoner personer i Sverige lever under gränsen för relativ fattigdom.

– För att minska fattigdomen krävs en politik för full sysselsättning. Men det behövs också en politik som garanterar att samhället tar ansvar för sina medborgare. Den som hamnar i stora ekonomiska svårigheter ska veta att det finns hjälp att få. Det är ett av de mest grundläggande elementen i välfärdsstaten, säger Ulla Andersson.

För ytterligare information:
Ulla Andersson (V), ekonomisk-politisk talesperson, 070 – 237 99 91
Vänsterpartiets presstjänst, 070 – 620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera