Vänsterpartiet KU-anmäler kulturministern

Vänsterpartiet har idag lämnat in en begäran om granskning av regeringens hantering av verksamheten på Thielska Galleriet. Bland annat för att utreda om kulturdepartementet eller kulturministern gjort sig skyldig till ministerstyre.

25 januari i år entledigades Thielska Galleriets styrelseordförande Claës Wachtmeister.

Vad som möjligtvis kan förklara kulturdepartementets avpollettering av Wachtmeister är att Andreas Brändström, som varit vice ordförande i Thielskas styrelse, började arbeta som intendent i augusti 2012.

Kulturdepartementet har också tillsatt en egen ledamot i Thielskas styrelse, Eva Bergqvist. Bergqvist har, enligt tidningsuppgifter, motarbetat den Munch-utställning som nu öppnat och verkar bli Thielskas största succé någonsin.

Kulturministern har haft synpunkter på valet av intendent. Enligt Wachtmeister har Lena Adelsohn-Liljeroth insinuerat att Andreas Brändström är olämplig på sin post. Det finns skäl att fråga om avsättandet av Wachtmeister egentligen har till syfte att förhindra att Andreas Brändström ska få tjänsten som intendent när hans tillfälliga förordnande löper ut.

Bakgrunden till kulturministerns intresse i intendentfrågan kan vara den konstmässa där Brändström som gallerist visade filmen ”Territorial pissing” av konstnären Magnus Gustafsson, även känd som Nug. Filmen ledde till ett häftigt meningsutbyte mellan kulturministern och Andreas Brändström.

Med anledning av detta vill Vänsterpartiet att Konstitutionsutskottet granskar om Kulturdepartementet haft fog för sitt entledigande av styrelseordföranden Claës Wachtmeister och om entledigandet av Wachtmeister skett på ett korrekt sätt.

Vidare begär partiet att KU granskar om departementsrådet Eva Bergqvist har agerat på direkt uppdrag av kulturdepartementet och på utfärdad instruktion från Kulturdepartementet som ledamot i Thielskas styrelse.

Slutligen vill Vänsterpartiet att KU granskar huruvida kulturdepartementet och/eller kulturministern har gjort sig skyldig till ministerstyre i samband med de påstådda försöken att få intendent Andreas Brändström avsatt.

Kontakt:
Lars Ohly, kulturpolitisk talesperson 070-260 84 64
Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64

KU-anmälan bifogas i sin helhet.

Taggar:

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera

Dokument & länkar