Vänsterpartiet uppmärksammar internationella dagen för att utplåna mäns våld mot kvinnor

Vänsterpartiet, som nyligen startat sin feministiska kampanj Nya Vågen, uppmärksammar den internationella dagen för att utplåna mäns våld mot kvinnor genom att delta i flera debatter, bland annat på organisationen FATTA och UN Women. Vi deltog också i en manifestation på centralstationen i Stockholm i morse, där ett antal aktivister gjorde Vågen.
- Fortfarande är mäns våld mot kvinnor ett mycket allvarligt samhällsproblem. Kvinnor blir utsatta för våld i parförhållanden och i andra nära relationer. Mäns våldsutövande angår oss alla, säger Rossana Dinamarca, feministisk talesperson (V)

Vänsterpartiet anser att det behövs en konsekvent feministisk politik för att uppnå jämställdhet och för att kunna förebygga och förhindra våld mot kvinnor. Några av våra konkreta förslag är feministiskt självförsvar för alla flickor från årskurs sju, en samtyckeslag när det gäller våldtäkt och att det ska inrättas en nätombudsman (NätO).
Vänsterpartiet satsar också 200 miljoner om året på ett nytt statligt grundstöd till kvinnojourerna.
- I dag tvingas många jourer säga nej till hjälpsökande kvinnor då de inte har plats. För att ge kvinnojourer runt om i landet rimliga förutsättningar vill vi införa ett stabilt statligt grundstöd, säger Rossana Dinamarca.

För mer information:
Rossana Dinamarca, feministisk talesperson Vänsterpartiet: 070-254 24 15
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera