Vänsterpartiet välkomnar utredningsförslag mot asyl-limbo

Idag presenterar utredaren Anna Lundberg flera förslag på åtgärder för att förhindra att asylsökande hamnar i flera års limbo när de får avslag på sin ansökan, men inte kan återvända till sitt hemland eller få uppehållstillstånd i Sverige. Vänsterpartiet välkomnar utredningens förslag.   
-  De senaste åren har jag träffat allt för många som levt i limbo efter utvisningsbeslut. De har inte kunnat utvisas, men har inte heller fått uppehållstillstånd. Livet har pausats, ibland i mer än tio år. Även om de själva hjälpt till har de inte kunnat utvisas. Regeringen och högerpartierna upprepar hela tiden att ett nej ska vara ett nej, men det är ju inte så enkelt. Det visar denna utredning och nu är det viktigt att regeringen agerar för att lösa problemen, säger Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson, Vänsterpartiet.

Utredningen föreslår bland annat att det tydligt ska framgå av utlänningslagen att hänsyn ska tas till praktiska verkställighetshinder när asylansökan bedöms, och att uppehållstillstånd får beviljas av sådana skäl. Att Migrationsverket ska kunna bevilja uppehållstillstånd när avvisningsbeslutet vunnit laga kraft. Och att uppehållstillstånd får beviljas när ett beslut preskriberats, normalt efter fyra år, om inte den enskilde personens eget agerande varit den avgörande orsaken till att beslutet inte kunnat verkställas.
- Utredningens förslag kan lösa den svåra situation som många människor lever i. Flera av förslagen stämmer överens med de som Vänsterpartiet lyft. Jag välkomnar också förslag inom migrationspolitiken som syftar till att lösa verkliga problem istället för att göra utsatta människor ännu mer utsatta, säger Christina Höj Larsen.

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera