Vänsterpartiets sommarjobb klara i budgeten

Vänsterpartiet fick igenom sommarjobben i budgetförhandlingarna med regeringen. Redan i sommar kan ca 10 000 unga få sommarjobb i kommunerna med hjälp av de 105 miljoner som avsatts. Satsningen gäller dem som gått ut 9:an, första och andra årskursen i gymnasiet och är tänkt särskilt för dem som annars kan ha svårt att få ett jobb på egen hand.  
-   Ett sommarjobb är ofta första kontakten med arbetslivet och för Vänsterpartiet är det viktigt att alla får en rättvis möjlighet redan från början att vara med och bidra och tjäna sina första egna pengar, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet.  


Det blir Arbetsförmedlingen som beslutar om fördelningen av medel och vilka som ska anordna sommarjobben; kommuner och landsting eller entreprenörer som de anlitar. Arbetsförmedlingen kan också samråda med SKL för att förenkla genomförandet, så att man hinner med till sommaren.  
-  Vi vet att flera kommuner redan jobbar hårt för att få fram sommarjobb, men många kommuner har också en pressad ekonomi och många unga har inte fått chansen till den viktiga erfarenhet som ett sommarjobb är. Därför är det väldigt roligt att vi nu kan öppna möjligheten för fler ungdomar att få ett sommarjobb, säger Ulla Andersson.  

För mer information:  

Vänsterpartiets presstjänst  
070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera