Vattenfall behöver nya ägardirektiv

Vattenfall skriver ner värdet på bolagets tillgångar med nästan 30 miljarder kronor. Samtidigt delas bolaget upp.

-     Det är hög tid för nya ägardirektiv för Vattenfall och en ledning som kan  ta ansvar och ställa om bolaget för den energiomställning- och effektivisering som behövs, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, Vänsterpartiet.  

Från och med 1 januari 2014 delas Vattenfall upp i två regioner, en för den nordiska och en för den europeiska marknaden. Uppdelningen förklaras med att Vattenfall ser mycket mörkt på marknaden, främst i Kontinentaleuropa, och inte tror att den kommer att återhämta sig inom överblickbar framtid. Det är också skälet till att bolaget nu skriver ner värdet på tillgångarna med hela 29,7 miljarder kronor. Enligt Vattenfalls vd Lars G Nordström öppnar uppdelningen av bolaget även för möjligheten att ta in nya ägare i den europeiska verksamheten.

-      Ansvarig minister, Peter Norman, bör nu tydligt redogöra för vilka åtgärder han kommer att vidta för att stärka Vattenfall. Det behövs ett modernt ansvarfullt ägande med respekt för våra gemensamma tillgångar, säger Ulla Andersson.

För mer information

Ulla Andersson

Ekonomiskpolitisk talesperson ( V)

070-237 99 91

Kent Persson

Närings och energipolitisk talesperson (V)

070- 235 05 45

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera