Varbergs Sparbank AB (publ) fortsätter att prioritera arbetet mot penningtvätt och terroristfinansiering

Arbetet mot penningtvätt och terroristfinansiering är ett ämne som ligger högt upp på agendan för alla banker och så även i Varbergs Sparbank. Banken har under det senaste året arbetat intensivt med att höja nivån inom ett antal områden rörande arbetet mot penningtvätt och terroristfinansiering. Arbetet har varit resurskrävande men också lett till stora förbättringar.

För cirka ett år sedan genomförde Finansinspektionen en granskning av bankens arbete mot penningtvätt och terroristfinansiering. Under förberedelserna för besöket och under själva granskningen identifierades ett antal områden där banken behövde höja kvalitén, exempelvis kundkännedomen för vissa kunder och ytterligare förfina riskanalysen.

Banken mottog den 8/11 -17 en slutskrivelse där Finansinspektionen avslutar ärendet.

I delårsrapporten för kvartal tre som publicerades den 20/10-17 beskrev banken ärendet och angav också att en eventualförpliktelse förelåg. Denna eventualförpliktelse bedömer banken upphör i och med slutskrivelsen.

Per Richardsson, Verkställande direktör
Varbergs Sparbank AB (publ)
Besök: Bäckgatan 16-18 , Varberg
Post: Box 74, 432 22 Varberg
Direkt 46 340 666150, Mobil 46 70 816 68 27, Vxl 46 340 666000
per.richardsson@varbergssparbank.se
 

www.varbergssparbank.se

Om oss

Din bank på hemmaplan - vi skapar möjligheter Varbergs Sparbank har sitt säte och huvudkontor i Varberg. En affärsvolym på cirka 37 miljarder. Vi är ca 130 anställda fördelade på telefonbank och 8 kontor i Varbergs kommun och Horred i Marks kommun. Varbergs Sparbank har kontor i Varberg (Torget och Håsten), Horred, Bua, Skällinge, Tvååker, Träslövsläge och Veddige. Varbergs Sparbanks verksamhet är lokal. Alla beslut fattas här - stora som små, av oss som känner kunden, verksamheten och marknaden. En unik närhet. Vi är en av Sveriges mest solida banker med en soliditet på ca 24%. Varbergs Sparbank har ett samarbetet med Swedbank. Samarbetet omfattar framför allt produktsortiment, IT-stöd samt hypoteks- och fondverksamhet. Bankens verksamhet är uppbyggd kring tre affärsområden som samarbetar för kundens bästa.

Prenumerera