Jämförande forskningsstudie visar på högre kvalitet på Vardagas boende

Resultatet av den andra mätningen i forskningsprojektet inom äldreomsorg i Östersund har nu presenterats. Det visar att Vardagas boende har högre kvalitet än det kommunala boendet medan kund- och medarbetarnöjdhet är lika. Vardagas boende drivs till lägre kostnad.

Just nu jämför forskare från Nordic Healthcare Group på Östersunds kommuns uppdrag två äldreboenden på Skogsbruksvägen i Östersund med olika driftsformer. Det ena boendet drivs av kommunen och det andra av Vardaga. Syftet är att jämföra hur driftsformen påverkar äldreomsorgens kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor. Studiens andra mättillfälle visar att Vardagas boende uppvisar ett bättre kvalitetsresultat än det kommunala boendet. De objektiva kvalitetsparametrar som undersökts är bland annat omvårdnad utifrån behov, anhörigsamverkan och utbildningsnivå bland personalen.

Vardagas affärsområdeschef Ulla Tansen anser att studien spelar en viktig roll i utvecklingen av äldreomsorgen:

”Vardaga deltar i den här studien för att bidra till kunskapsbaserad utveckling inom äldreomsorgen. Vi ser det inte som en tävling mellan kommunen och oss, utan det handlar om att bidra till ökad kunskap och lärande för båda parter. Vi är dock glada och stolta att vi har skapat högre kvalitet till lägre kostnad.”

Kommunens boende har en ca 15 procent högre ersättning än Vardagas boende, men drar enligt studien över sin budget med ca 3-4 procent. Vardagas verksamhet ger ett överskott på ca 2 procent.

Studien förväntas ge svar på viktiga frågor kring driftsformens inverkan på kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor. Inom de områden som signifikanta resultat kan utläsas blir den ett viktigt tillskott i debatten om vilken driftsform som är bäst lämpad för välfärdstjänster.

För mer information, kontakta Vardagas affärsområdeschef Ulla Tansen, tfn 0709-595040

Vardaga är en av Sveriges största privata aktörer inom äldreomsorg med över 80 boenden runt om i landet. Vi skapar trygghet och trivsel i vardagen för våra boende vars omsorgskvalitet ytterst garanteras av 7.000 experter på omsorg. Tillsammans med vårt systerföretag Nytida ingår vi i Ambea. www.vardaga.se

Taggar:

Om oss

På Vardagas ca 80 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Våra 7 000 medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se

Prenumerera

Dokument & länkar