Vardaga förvärvar Silverhemmen

Vardaga har förvärvat Silverhemmens fyra äldreboenden i Stockholm och Norrtälje.

”Det är mycket fina och välskötta äldreboenden, som passar väl in Vardaga och blir ett värdefullt tillskott för oss i Stockholmsregionen”, säger Ulla Tansen, Vardagas affärsområdeschef.

De fyra boendena är Solbacka i Norrtälje, Tallbacken i Bromma, Hornskroken på Södermalm samt Silverhöjden på Lidingö. I förvärvet ingår också ett boende som är under byggnation, Silverpark i Täby som öppnar i september 2015.

Vardaga förvärvar boendena från Silverhemmen, ett företag med lång erfarenhet av äldreomsorg och väl utvecklade rutiner för bland annat ledarskap och demensomsorg. En av anledningarna att de nu har valt att sälja företaget att en av delägarna valt att trappa ned på sitt engagemang i bolaget och fokusera mer på sin familj.

”Vi är glada och stolta att få överta Silverhemmens boenden och fortsätta att utveckla verksamheten där i samma goda anda som de förra ägarna gjort. Silverhemmens grundare har lång erfarenhet bland annat från tidigare anställning inom Vardaga (då Carema) och därmed god kunskap om äldreomsorg och har lagt grunden för det goda ryktet som Silverhemmens olika boenden har. Det ska vi förvalta väl och få att fortsätta blomstra. Det känns mycket bra att Vardaga och Silverhemmen hittat varandra för denna överenskommelse”, säger Ulla Tansen.

”Vi ser fram emot att värna om och fortsätta det goda samarbetet med kommunens politiker och tjänstemän, och naturligtvis även medarbetare och kunder. Silverhemmen har en stabil, aktiv och engagerad personalgrupp, där alla bidrar med kunskap, yrkesskicklighet och ett positivt förhållningssätt. Vi ser även fram emot att inleda samarbete mellan Vardagas befintliga enheter i Stockholmsområdet och de nytillkomna enheterna, för ömsesidigt lärande.”, fortsätter Ulla Tansen.

”Det känns tryggt att lämna över vår verksamhet till Vardaga. Det kommer att innebära nya möjligheter till utveckling och samverkan för våra medarbetare och hela verksamheten vid boendet. Samtidigt vet vi att de fortsatt kommer att leverera en god omsorg till våra boende”, säger Linus Elmgren, styrelseordförande i Silverhemmen.

För mer information, kontakta: Ulla Tansen, affärsområdeschef Vardaga, tfn 0709-595940, Karin Nyman, marknads- och kommunikationschef Ambea, tfn 0733-926974, eller Linus Elmgren, styrelseordförande Silverhemmen, tfn 0766-219501.

Vardaga är en av Sveriges största privata aktör inom äldreomsorg med över 80 boenden runt om i landet. Vi skapar trygghet och trivsel i vardagen för våra boende vars omsorgskvalitet ytterst garanteras av 7.000 experter på omsorg. Tillsammans med vårt systerföretag Nytida ingår vi i Ambea. www.vardaga.se

Om oss

På Vardagas ca 80 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Våra 7 000 medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se

Prenumerera

Dokument & länkar