Vardaga planerar nytt äldreboende i centrala Trelleborg

I det nya 16-våningshus som planeras i kvarteret Herkules i Trelleborg, kommer fyra av våningarna att inrymma ett nytt äldreboende i Vardagas regi. Vardaga har tecknat ett hyresavtal med fastighetsvärden Abitare AB och inflyttningen är planerad till våren 2019.

− Vi driver redan idag två mycket fina äldreboenden, Täppan och Högalid, på entreprenad i Trelleborg och har ett gott samarbete med kommunen. Vi ser fram emot att nu även etablera oss i egen regi i staden, säger Vardagas affärsområdeschef Ulla Tansen.

Det planerade äldreboendet får 54 platser, fördelade på de fyra våningarna närmast ovanför butiks- och restaurangplanet i bottenvåningen. Resten av byggnaden, de översta våningarna, blir bostäder.

Det nya boendet vänder sig både till personer med demenssjukdom och kroppsliga (somatiska) problem som gör att man är i behov av äldreboende. Plats på boendet beviljas av kommunen, på samma sätt som på alla andra äldreboenden.

− Avtalet med Ambea och dotterbolaget Vardaga är en viktig milstolpe i utvecklingen av höghus-projektet Herkules. Avtalets längd på 18 år ger stabilitet i projektet. Abitare och Ambea har förhandlat i över ett år och vi har fått tillfälle att se de högklassiga äldreboenden, som man bedriver i Stockholmsregionen. Därför är vi stolta över att Ambea har valt Trelleborg för ett av sina regionala centra i Skåne, där Trelleborgs kommun och grannkommunerna Ystad, Skurup, Svedala, Malmö och Vellinge kan träffa avtal om äldrevårdsplatser, säger Abitares VD Tommy Qvarfort.

− Avtalet visar också den nya position Trelleborg har fått efter att den nya centralstationen invigts med täta tågförbindelser till Malmö och övriga delar i Skåne.

Höghuset Herkules blir 16 våningar högt, där bottenvåningen blir butiker och restaurang. Äldrevårdsboendet med egen entré och hiss ligger på våningsplanen 1-4. De 5 nedersta våningarna blir en egen fastighetsbildning. Från plan 5 och upp till plan 16 blir det bostadsrätter med en fantastisk utsikt. Projektering pågår för fullt och försäljning av bostadsrätterna påbörjas efter årsskiftet.

− Vi välkomnar Abitare och Vardagas beslut att engagera sig i den fortsatta utvecklingen av Trelleborgs kommun i allmänhet och centrum i synnerhet. Några beslut kring kommunens engagemang i äldreboendet är dock inte fattade, säger Fredrik Geijer, kommundirektör i Trelleborg.

För mer information, kontakta:

Vardaga: Ulla Tansen, affärsområdeschef, ulla.tansen@vardaga.se, 0709-59 50 40

Abitare: Tommy Qvarfort, VD. tommy@abitare.se, 070-920 93 74

Trelleborgs kommun: Fredrik Geijer, kommundirektör, fredrik.geijer@trelleborg.se, 0708-817 114

Vardaga är en av Sveriges största privata aktörerer inom äldreomsorg med över 80 boenden runt om i landet. Vi skapar trygghet och trivsel i vardagen för våra boende vars omsorgskvalitet ytterst garanteras av 7.000 experter på omsorg. Tillsammans med vårt systerföretag Nytida ingår vi i Ambea. www.vardaga.se

Taggar:

Om oss

På Vardagas ca 80 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Våra 7 000 medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar