Om oss

Vi på Vården.se vill hjälpa dig att göra ett aktivt val till ett friskare liv och med hjälp av söktjänsten är det lätt gjort. Du behöver bara gå igenom tre steg, sök - jämför - boka! BakgrundIdag har du en massa möjligheter att själv välja vårdgivare, något som vi tror är himla bra men samtidigt lite klurigt. Alla valmöjligheterna ställer allt högre krav på individen, det finns helt enkelt mer information att ta hänsyn till. Vården.se vill hjälpa dig att söka, jämföra och boka vård, vi vill vara länken mellan patienter och vårdgivare. Vi täcker alla områden inom sjukvård, friskvård och hälsa - allt ifrån sjukhus, husläkare, tandläkare, naprapater till psykologer med mera, hos oss finns allt. I vår databas finns idag över 12 000 olika vårdgivare och vårdtjänster och det blir fler för varje vecka. Varför driver vi Vården.se?Vi vill hjälpa patienter att aktivt vara delaktiga i sitt val av vård. Vi tror att det kan hjälpa till att göra sjukvården lite bättre och därmed människor lite friskare. Vården.se ska hjälpa människor att hitta rätt information för att på så sätt bättre och snabbare kunna hitta fram till den bäst kvalificerade vårdgivaren. Vår söktjänst ska bli den bredaste och djupaste och vi hoppas kunna vara med och utveckla vården för alla, från patient till vårdgivare. Vården.se ska vara ditt första steg till ett friskare liv! Kvalitetssäkring/medicinskt rådVården.se har ett medicinskt råd som är med och fattar beslut om riktlinjer för innehållet. Dock har Vården.se inte möjlighet att kontrollera samtliga vårdgivare som finns med. Socialstyrelsen är den myndighet som har till ansvar att granska vård och omsorg. Vi följer därför deras rekommendationer och har enkom med vårdgivare som godkänts av Socialstyrelsen. I de vårdområden som inte kräver en legitimation så följer Vården.se de riktlinjer som respektive branschförbund beslutar om. Vi har i de flesta fall nära samarbeten med förbunden och enbart aktörer som godkänts av respektive branschförbund finns med på Vården.se. Vården.se tar inget ansvar för att den vård som vårdgivarna i söktjänsten erbjuder. FöretagsfaktaVården.se drivs av det svenska företaget Global Health Online AB (GHO AB). Företaget finansieras av grundarna tillsammans med Novax (Axel Johnson koncernens investeringsbolag). GHO AB har varit aktivt sedan sommaren 2011 och har sitt kontor i Stockholm. FinansieringVården.se drivs i privat regi och är därmed helt egenfinansierad. Intäkterna kommer från vårdgivare som via Vården.se informerar patienter om deras tjänster och produkter. UpphovsrättInnehållet på Vården.ses databas skyddas av det så kallade katalogskyddet enligt paragraf 49 i Upphovsrättslagen. Detta skydd innebär att det är förbjudet att kopiera hela eller delar av databasen och göra det tillgängligt för allmänheten, till exempel genom att visa på andra webbplatser, utan upphovsmannens tillstånd, dvs Vården.se. Otillåten användning kommer att medföra ersättningsskyldighet och/eller rättsliga påföljder.