Novax finansierar Vården.se, Sveriges första privata söktjänst inom sjukvård och hälsa – över 12 000 sökbara vårdgivare!

Den 4 april lanseras Vården.se - Sveriges nya söktjänst inom sjukvård och hälsa med över 12 000 vårdgivare. Söktjänsten är landets största privat drivna och syftet är att hjälpa alla som söker vård att hitta rätt vårdgivare. Bakom söktjänsten står grundarna av Studentum - Sveriges ledande söktjänst inom utbildning, Axel Johnson ABs investeringsbolag  Novax samt ledningen för Vården.se.

På Vården.se kan du söka, jämföra och boka vård. Söktjänsten omfattar landstings- kommunalt- och privatdrivna vårdgivare. Processen är enkel, sök inom ett vårdområde och en plats, jämför sedan genom att läsa om de olika vårdgivarna.

En viktig aspekt i vårdvalet är kvalitet. I februari presenterades SKLs (Sveriges kommuner och landsting) kvalitetsundersökning – Nationella patientenkäten. Betyget på de primärvårdsmottagningar som ingick i undersökningen finns med på Vården.se. Detta hjälper användaren att hitta den mest kvalificerade vårdgivaren.

Vårdvalsreformen sprids allt mer över Sverige och till fler vårdområden. Detta har lett till ett ökat behov av information och transparens varför behovet av Vården.se finns. Visionen är att Vården.se ska vara länken mellan patienter och vårdgivare.

”Vi vill hjälpa patienter att aktivt vara delaktiga i sitt val. Ingen är ju mer engagerad i sin vård än patienten själv. Vi tror att det gör sjukvården bättre och därmed gör människor friskare. Tidigare har man fått tips om vem man ska vända sig till via vänner och familj. Men vi alla har sett kraften i Internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Vi vill nu flytta dessa tips till en digital plats som alla kan nå – Vården.se”, säger Martin Palm och Staffan Gustavsson, två av grundarna.

”Det finns många likheter mellan att söka utbildning och sjukvård, stort engagemang och mycket information att ta hänsyn till är två av dess likheter. Vi tror därför att den kompetens som vi byggt upp genom arbetet med Studentum är värdefullt när vi nu vill hjälpa patienter att hitta rätt vård”, säger Fredrik Söderlindh, VD och grundare av Studentum.

”Vårdsektorn är en intressant vertikal att utveckla en nischad söktjänst inom. Genom vårt ägande i Studentum känner vi oss trygga i affärsmodellen och vi har en stor tilltro till personerna bakom både Studentum och Vården.se. Vi är glada över att vara medfinansiärer i denna spännande start up”, säger Eric Persson, investeringsansvarig på Novax.

Hovslagargatan, Stockholm den 4 april 2012För mer information kontakta:

Martin Palm, kommunikationsansvarig och grundare

E-post: martin.palm@varden.se, Tel: +46 708 35 69 25

Staffan Gustavsson, VD och grundare

E-post: staffan.gustavsson@varden.se, Tel: +46 705 569 77 99

Om företaget:

  • Vården.se drivs av Global Health Online AB (GHO AB). Bolaget ägs av Staffan Gustavsson, Martin Palm, Fredrik Söderlindh, Marcus Boström och Magnus Obel (de tre sistnämnda är även grundare till Studentum.se).
  • Företaget har sitt säte på Hovslagargatan 3 i Stockholm
  • Novax är finansiär. Novax ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB tillsammans med Axel Johnson International, Axstores, Martin & Servera, Svensk BevakningsTjänst samt delägda börsnoterade Axfood och Mekonomen. Gemensam ägare är Antonia Ax:son Johnson med familj.
  • Studentum driver Nordens största söktjänst för utbildning. De har under tio år hjälpt studenter att hitta sin drömutbildning. Idag har koncernen drygt 100 anställda och är verksamt i åtta länder. 

Om oss

Vi på Vården.se vill hjälpa dig att göra ett aktivt val till ett friskare liv och med hjälp av söktjänsten är det lätt gjort. Du behöver bara gå igenom tre steg, sök - jämför - boka! BakgrundIdag har du en massa möjligheter att själv välja vårdgivare, något som vi tror är himla bra men samtidigt lite klurigt. Alla valmöjligheterna ställer allt högre krav på individen, det finns helt enkelt mer information att ta hänsyn till. Vården.se vill hjälpa dig att söka, jämföra och boka vård, vi vill vara länken mellan patienter och vårdgivare. Vi täcker alla områden inom sjukvård, friskvård och hälsa - allt ifrån sjukhus, husläkare, tandläkare, naprapater till psykologer med mera, hos oss finns allt. I vår databas finns idag över 12 000 olika vårdgivare och vårdtjänster och det blir fler för varje vecka. Varför driver vi Vården.se?Vi vill hjälpa patienter att aktivt vara delaktiga i sitt val av vård. Vi tror att det kan hjälpa till att göra sjukvården lite bättre och därmed människor lite friskare. Vården.se ska hjälpa människor att hitta rätt information för att på så sätt bättre och snabbare kunna hitta fram till den bäst kvalificerade vårdgivaren. Vår söktjänst ska bli den bredaste och djupaste och vi hoppas kunna vara med och utveckla vården för alla, från patient till vårdgivare. Vården.se ska vara ditt första steg till ett friskare liv! Kvalitetssäkring/medicinskt rådVården.se har ett medicinskt råd som är med och fattar beslut om riktlinjer för innehållet. Dock har Vården.se inte möjlighet att kontrollera samtliga vårdgivare som finns med. Socialstyrelsen är den myndighet som har till ansvar att granska vård och omsorg. Vi följer därför deras rekommendationer och har enkom med vårdgivare som godkänts av Socialstyrelsen. I de vårdområden som inte kräver en legitimation så följer Vården.se de riktlinjer som respektive branschförbund beslutar om. Vi har i de flesta fall nära samarbeten med förbunden och enbart aktörer som godkänts av respektive branschförbund finns med på Vården.se. Vården.se tar inget ansvar för att den vård som vårdgivarna i söktjänsten erbjuder. FöretagsfaktaVården.se drivs av det svenska företaget Global Health Online AB (GHO AB). Företaget finansieras av grundarna tillsammans med Novax (Axel Johnson koncernens investeringsbolag). GHO AB har varit aktivt sedan sommaren 2011 och har sitt kontor i Stockholm. FinansieringVården.se drivs i privat regi och är därmed helt egenfinansierad. Intäkterna kommer från vårdgivare som via Vården.se informerar patienter om deras tjänster och produkter. UpphovsrättInnehållet på Vården.ses databas skyddas av det så kallade katalogskyddet enligt paragraf 49 i Upphovsrättslagen. Detta skydd innebär att det är förbjudet att kopiera hela eller delar av databasen och göra det tillgängligt för allmänheten, till exempel genom att visa på andra webbplatser, utan upphovsmannens tillstånd, dvs Vården.se. Otillåten användning kommer att medföra ersättningsskyldighet och/eller rättsliga påföljder.

Media

Media