Alarmerande brist på specialistsjuksköterskor i alla landsting enligt Socialstyrelsen

 – Jag ser bara en långsiktig lösning och det är att vi får betald specialistutbildning och att vi värderas efter utbildningen, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Det är stor brist på specialistsjuksköterskor i psykiatri, operation, anestesi- och intensivvård, visar Socialstyrelsens nya statistik. Tillgången på specialistsjuksköterskor fortsätter att minska. Två tredjedelar av alla sjuksköterskor hade någon form av specialistkompetens 1995 mot knappt hälften år 2010.

–Egentligen borde alla sjuksköterskor specialistutbilda sig. Vi har ett förslag, på hur en betald utbildning kan utformas, som snart är klart, säger Sineva Ribeiro.

Medianåldern för specialistsjuksköterskor har ökat kraftigt. Hälften är över 50 år och många närmar sig pensionsåldern.

–Läget är akut. Vi kan inte stå utan specialitsjuksköterskor framöver.

Enligt en enkät som landstingen besvarat är det brist inom samtliga specialiteter, men värst är läget inom psykiatrin.

  • Samtliga landsting uppger att efterfrågan överstiger tillgången på psykiatrisjuksköterskor.
  • Samtliga utom två anger brist på operationssjuksköterskor.
  • Fjorton landsting har brist på anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor.
  • Elva har brist på distriktssköterskor
  • Nio har brist på specialistsjuksköterskor inom medicin, kirurgi och här är 74 procent över 50 år.
  • Nio landsting uppger att de har brist på specialistsjuksköterskor inom geriatrik.

– Vi ser hur man får skjuta upp operationer och stänga operationsavdelningar därför att det inte finns tillräckligt med operationssjuksköterskor, säger Sineva Ribeiro.

Inom vuxenpsykiatrin har tillgången på psykiatriker, psykologer och psykoterapeuter ökat medan tillgången på psykiatrisjuksköterskor fortsätter att minska. Många sjuksköterskor är dessutom över 55 år.

När det gäller specialistsjuksköterskor med inriktningen för äldre har vi en svår situation, bara 1.6 procent av sjuksköterskorna på äldreboenden har den specialistutbildningen.

Socialstyrelsen skriver i sin rapport att incitamenten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig är svaga eftersom lön inte utgår under utbildningen och eftersom lönen efter specialistutbildningen inte skiljer sig från lönen för sjuksköterskor utan specialistkompetens. Läs mer i Socialstyrelsens rapport.

Vårdförbundet har tidigare visat att det tar i snitt 19 år innan en specialistsjuksköterska har högre lön än en legitimerad sjuksköterska med hänsyn till inkomstbortfall vid studier och studieskulder.

Här är tre exempel:

  • Geriatrisk omvårdnad: lönar sig inte innan pension
  • Barnsjuksköterska: efter 33 år
  • Distriktssköterska: efter 26 år

När det gäller barnmorskor uppger åtta landsting att efterfrågan är större än tillgången. Även här ser man en förvärrad brist framöver på grund av stora pensionsavgångar.

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se
Sineva Ribeiro, förbundsordförande, tfn:
 070-564 21 25

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media