Arbetsgivarprincip riskerar världsledande barnintensivvård

Barnintensiven på Universitetssjukhuset i Lund kommer att tappa en stor del av den kunskap som gör att enheten kan uppvisa världsledande behandlingsresultat. Det står klart sedan de 33 barnintensivsjuksköterskorna som tidigare sagt upp sig nu tackat nej till arbetsgivarnas slutbud.

– Vi är otroligt besvikna på arbetsgivaren. Vi har en mycket väl fungerande verksamhet som arbetsgivaren väljer att slå sönder genom att driva en principfråga. De som driver principerna har ingen aning om vad som krävs när det gäller barnhjärtkirurgisk intensivvård. Vi som jobbar här vill ingenting annat än att få jobba vidare utifrån det som gäller i dag, säger Marita Brisard, en av barnintensivsjuksköterskorna.

Framgången för Biva bygger enligt sjuksköterskorna på tre faktorer: Personalens kunskaper, skickligheten i att skapa rätt bemanning runt det svårt sjuka barnet och den poängmodell som arbetsgivaren kräver ska skrotas.

– I slutbudet så erbjuds vi som redan jobbar här ett avtal, medan de som nyanställs skulle få ett sämre. Men vi kan inte ha ett A- och ett B-lag om vi ska klara att fortsätta ge världsledande behandlingsresultat, säger Gunilla Garbov, barnintensivsjuksköterska.

Kontaktpersoner för barnintensivsjuksköterskorna:
Wiveca Lind, mobil 0705-539297
Gunilla Garbov, mobil 0709-567321

Vårdförbundet:
Mats Runsten, avdelningsordförande Skåne, tel 040-108928

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera