Barnmorskornas seger – en miljard till förlossningsvården.

Regeringen anslår en miljard till förlossningsvården och kvinnors hälsa 2015 till 2017 med start i vårbudgeten. – Det är fantastiskt och visar att vi har satt frågan på agendan, säger Sineva Riberio, ordförande Vårdförbundet.

Barnmorskeupproret, det vill säga när förtroendevalda barnmorskor och barnmorskemedlemmar i Vårdförbundet, gick ut i medier, fick ett massivt genomslag och startade en samhällsdebatt om förlossningsvården har burit frukt: 200 miljoner kronor avsätts 2015 och 400 miljoner kronor per år under 2016 och 2017 till förlossningsvård och kvinnors hälsa.

– Det här är ett tydligt kvitto på att politikerna tar det vi har framfört på allvar, säger Jane Stegring förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet som arbetat tillsammans med barnmorskorna.

– En stor seger inte bara för oss barnmorskor utan framförallt för alla de kvinnor som vi arbetar för. Kvinnosjukvården är underfinansierad och det är viktigt att yrkesorganisationerna och fackförbunden bjuds in till samtal om hur pengarna kan användas på bästa sätt för att utveckla förlossningsvården och mödrahälsovården, säger Eva Nordlund, som var talesperson för Barnmorskeupproret och nu är vice ordförande i Barnmorskeförbundet och medlem i Vårdförbundet. 

– Nu finns möjlighet att uppnå flera av de mål vi haft; att födande kvinnor har en barnmorska närvarande under födseln och att barnmorskor på mödravården har tid att stödja och förbereda de gravida, säger Eva Nordlund.

­Det här krävde barnmorskorna i det öppna brevet som inledde ”Barnmorskeupproret”:

  • Häv omedelbart de sparbeting som finns för förlossningsvården
  • En barnmorska per kvinna i aktiv förlossning 
  • Fler barnmorskor i förlossningsvården och i alla beslutande organ
  • Höj förlossningspengen som legat på samma nivå i många år
  • Fler förlossningsrum
  • Ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar vid planeringen av förlossningsvården

För att lyckas med flera svåra frågor i vården har Vårdförbundet förhoppningen om att politikerna även lyssnar till det kritiska läget med stängda vårdplatser och bristen på specialistsjuksköterskor.

– I vårbudgeten saknar vi Akademisk specialisttjänstgöring, AST, för sjuksköterskor, säger Sineva Ribeiro. Trots att vi har en alarmerande brist på specialistsjuksköterskor och över 1 000 vårdplatser stängda så nämns inte det.

Läs mer om framgångarna för barnmorskor.

Läs barnmorskornas
Öppet brev till politiker och beslutsfattare 2013 och debattartikel i Aftonbladet.

Ia Jeppsson, leg barnmorska och Eva Nordlund, leg barnmorska i Barnmorskeupproret.

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se
Jane Stegring, förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet, tfn: 070-352 21 15
Eva Nordlund, leg barnmorska, vice ordförande Barnmorskeförbundet och medlem i Vårdförbundet, tfn: 073-561 83 49 

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 113 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media