Brist på sjuksköterskor hotar patienternas säkerhet i sommar

Vården har för få vikarier för att klara sommarens behov. Störst är bristen på barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor, visar en ny undersökning från Vårdförbundet.
– Behoven är skriande. 60 procent av förbundets lokala avdelningar anser att patienternas säkerhet hotas, säger Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund.

Nio av tio av Vårdförbundets lokala avdelningar anser att det råder brist på vikarier på landets sjukhus i sommar. Fyra av tio uppger att många sjukhus och vårdinrättningar planerar att stänga enheter under perioden.

Sex av tio lokalavdelningar anser att personalbristen hotar patientsäkerheten och fler än sju av tio anser att arbetsgivaren utnyttjar socialstyrelsens dispens för att anställa sjuksköterskestudenter istället för sjuksköterskor för att klara sommarbemanningen.

- Det är ungefär samma visa i år som i fjol och i förfjol. Idag är grundbemanningen så tajt och då blir också konsekvenserna under sommaren extra kännbara. Trycket på medlemmar i Vårdförbundet är oerhört stort. Man vet att om man skulle bli sjuk så uppstår stora problem, vilket drabbar både kollegor och patienter, säger Anna-Karin Eklund.

Enligt Vårdförbundet måste kommuner och landsting nu visa att man förstår vilken avgörande roll vår kunskap har för en god och säker vård. Arbetsgivarna måste ta ansvar för att göra dessa yrken mer attraktiva för unga. Det handlar om att erbjuda attraktiva villkor och goda utvecklingsmöjligheter.

- Idag är det ofta en ren förlustaffär för en sjuksköterska att specialistutbilda sig. Man får själv bekosta studietiden med studielån och löneökningen efter minst ett års utbildning uteblir ofta helt. Det här måste raskt förändras, annars blir den redan stora bristen inom våra yrken ännu större, säger Anna-Karin Eklund.

Då det gäller barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor uppger två av tio att arbetsgivaren bemannat mindre än hälften av de tjänster som vården kräver. Endast två av tio anser att det inte råder någon brist på barnmorskor inom deras område och samtliga tillfrågade anser att det råder brist såväl sjuksköterskor som specialistutbildade sjuksköterskor.

Läs hela undersökningen på www.vardforbundet.se

För mer information:
Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets förbundsordförande, 070-661 87 89

Medlemmarna i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet.

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera