Hedersutmärkelse för ökad livskvalitet och hälsa hos äldre

En adekvat läkemedelsbehandling har stor betydelse för äldres hälsa. Idag tilldelas Tomtebogårdens äldreboende i Mora BraVås hedersutmärkelse för sitt arbete med att minska antalet läkemedel. Resultatet är piggare och friskare äldre.

Socialstyrelsen konstaterar att äldres användning av läkemedel nästan har fördubblats de senaste 20 åren. På Tomtebogårdens äldreboende i Mora har sjuksköterskorna lyckats minimera läkemedelsbehandlingen och samtidigt ökat individens livskvalitet, välbefinnande och hälsa.

– Tomtebogården arbetar systematiskt med att minska antalet läkemedel för de boende utifrån individuella förutsättningar. Vi vill med hedersutmärkelsen uppmärksamma deras arbete och hoppas att de kan inspirera andra, säger Annika Wåhlin, ordförande i BraVå och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.

Tomtebogården är ett äldreboende i Mora med ett 40-tal platser, Där finns en demensavdelning och tre avdelningar för äldre som är i behov av somatisk vård. I genomsnitt har en boende på Tomtebogården 3,14 olika läkemedel, vilket är lite i jämförelse med de flesta andra äldreboenden.

– Ökat välbefinnande märks till exempel genom förbättrad talförmåga, mindre minnessvikt och stabilare gångförmåga. De äldre orkar vara vakna en längre tid på dygnet och får ofta en ökad förmåga att orientera sig till tid, rum, person och situation. Tomtebogården har också mindre frekvens av fall och inläggningar på sjukhus, säger Annika Wåhlin.

Konceptet som sjuksköterskorna använder för läkemedelsbehandling har utvecklats av Mats Öhagen, en av boendets sjuksköterskor. Som grund har han utgått från sjuksköterskan Britta Schaars D-uppsats från 2009 ”Sjuksköterskans kunskaper i relation till de äldres läkemedelsbehandling på särskilt boende”.

Tomtebogården har gjort en genomtänkt satsning för att de boende ska få en adekvat läkemedelsbehandling. Satsningen innebär ett strukturerat arbetssätt för användning, utvärdering och förbättringsarbete vid läkemedelsbehandling. Uppföljning av arbetet sker kontinuerligt genom dagliga kontakter med de boende och vid ronder med läkare.

Hedersutmärkelsen samt 10 000 kronor delas ut i eftermiddag i samband med BraVås årsmöte i Stockholm.

För mer information kontakta:

Annika Wåhlin, ordförande BraVå och förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet
Tfn: 08-14 78 09 eller 0708-19 23 03
annika.wahlin@vardforbundet.se

Sandra Zetterman, pressekreterare Vårdförbundet
Tfn: 08-14 77 30
sandra.zetterman@vardforbundet.se

Föreningen BraVå består av 18 fackliga och professionella sammanslutningar, pensionärsorganisationer och patientföreningar som i samverkan arbetar för en bra vård av äldre. Föreningen BraVå delar årligen ut en hedersutmärkelse för att särskilt uppmärksamma verksamheter som arbetar i BraVås anda med att skapa en god vård och omsorg för äldre.

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media