Höjda sjuksköterskelöner är en förutsättning för patientsäkerhet

Sjuksköterskor runtom i landet på väg mot sin första anställning reser nu berättigade krav på en rimlig ingångslön, minst 24 000 kronor i månaden.

– Sjuksköterskeyrket måste uppvärderas. En höjd ingångslön är en viktig del i detta och det i sin tur innebär att också erfarna sjuksköterskor självklart ska ha betydligt högre löner. Det finns absolut ingen motsättning i detta, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Höjda löner och bättre villkor är en förutsättning för att framöver locka tjejer och killar till våra livsviktiga yrken.

 Vi vet att rekryteringsbehoven av sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor är mycket stora under de kommande åren, säger Sineva Ribeiro.

Det måste finnas tydliga karriärvägar och specialistkunskap måste löna sig. På det sättet garanterar vi patientsäkerheten och utvecklar vården nu och i framtiden.

Varje år blir det sommar. I 15 års tid har vi påpekat bristen på specialistkunskap under somrarna. Människor förväntar sig att få samma goda vård året runt.

      Ansvaret för planeringen av sommaren ligger helt och hållet hos arbetsgivaren, säger Sineva Ribeiro.

Det sägs ofta att det inte finns pengar till att höja våra yrkesgruppers löner eller att införa betald specialistutbildning.

Men till vissa grupper finns det alltid pengar. Tillfälliga akuta lösningar som exempelvis stafettläkare kostar exempelvis drygt två miljarder om året.

Våra grupper kan bidra med stora effektiviseringsvinster. Stockholms sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt (M) framhåller att det lyckosamma projektet med vårdcoacher sparar miljarder. Hon har inspirerats av Vårdförbundets tio år gamla idé om vårdlotsar.

Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor lotsar eller om man så vill coachar patienter till rätt vård. Framförallt avlastas akutmottagningar. Människor lider mindre och får högre livskvalitet när de får rätt vård direkt. Vården blir mer effektiv. Bara i Stockholms läns landsting sparar man miljarder.

Vi bidrar alltså med miljardbesparingar. Dessa pengar kan vi utveckla vården för men de måste också gå till skäliga löner för våra fyra professioner och betald specialistutbildning i likhet med läkarnas specialistutbildning.

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se
Sineva Ribeiro, förbundsordförande, tfn:
 070-564 21 25

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media