Inrikesministern bjuder in Vårdförbundet till samtal om hot och våld mot ambulanssjukvården

– Det är helt oacceptabelt att ambulanssjuksköterskor utsätts för hot och våld när de räddar liv, säger Johan Larson, vice ordförande, som deltar i rundabordssamtalen från Vårdförbundet. 

Hot och våld mot ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare har ökat. Inrikesminister Anders Ygeman (S) kallar myndigheter, Vårdförbundet och Kommunal med flera till rundabordssamtal 5 februari. 

Det är Vårdförbundet som företräder de högskoleutbildade specialistsjuksköterskorna och sjuksköterskorna i ambulanssjukvården. Kommunal företräder ambulanssjukvårdare.

– Arbetsmiljön för ambulanspersonalen måste vara så trygg och säker det går. Allt annat är oacceptabelt, säger Johan Larson.

– Ambulanssjukvården kan idag göra så mycket mer än tidigare. Den är en viktig länk i vårdkedjan. Med rätt insatser kan patienten köras raka spåret till rätt avdelning utan att passera akuten, säger han.

Vårdförbundet och Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, där Janne Kautto är ordförande, har också tagit fram sju punkter för en säker och effektiv ambulanssjukvård:

1.  Det behövs en nationell norm för ambulanssjukvården i Sverige. De regelverk som styr ambulansverksamheten måste moderniseras.

2.  Ställ tydliga krav vad gäller kvalitet och kompetens på verksamheten, oavsett om den bedrivs i offentlig eller privat regi. Utveckla tillsynsförfarandet så att eventuella brister upptäcks i tid och erfarenheter kan återkopplas till verksamheten.

3. Utveckla arbetssätten och använd best practise i all ambulansverksamhet. Använd ambulanssjuksköterskornas kunskap fullt ut. Då kan akutmottagningarna avlastas och vården bli bättre.

4. Sjukvårdskompetensen inom alarmerings- och dirigeringstjänsterna samt samverkan med ambulanssjukvårdens aktörer måste stärkas. Detta är viktigt för att ambulanssjukvårdens resurser ska kunna utnyttjas optimalt och arbetsmiljön för ambulanspersonalen ska vara god.

5. Höj kvaliteten på utbildningen till ambulanssjuksköterska och utveckla den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, så att kunskapen hos de specialistutbildade bättre motsvarar verksamhetens behov.

6. Inför Akademisk specialisttjänstgöring, AST, det vill säga betald specialistutbildning inom ramen för anställningen, så att vi får fler ambulanssjuksköterskor.

7. Förbättra arbetsvillkoren för ambulanssjuksköterskor. Specialistutbildade sjuksköterskor måste få bättre betalt för sin kunskap. All jourtjänstgöring ska räknas som ordinarie arbetstid. Dygnstjänstgöringen bör minimeras.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 070-687 32 42
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia