Kandidater klara till Vårdförbundspriset på 500 000 kronor

Bland de nominerade till 2018 års Vårdförbundspris i samarbete med Folksam, har expertjuryn utsett tre slutkandidater och en ”bubblare” som tävlar om prissumman på en halv miljon kronor. De nominerade kommer ifrån Örebro, Luleå och Upplands Väsby och ”bubblaren” ifrån Bollnäs. De representerar så vitt skilda vårdområden som ungdomshälsa, hjärtsvikt, äldrevård och operation.

Medlemmar i Vårdförbundet tar varje dag initiativ för att utveckla och förbättra den svenska vården. Det vill förbundet och Folksam uppmuntra och delar därför ut ett pris till en eller flera som vågar och lyckas genomdriva innovativa förändringar. Prissumman är på totalt 500 000 kronor och går till vinnarna personligen.

- Hälso- och sjukvården utvecklas nu mot ett mer personcentrerat arbetssätt, som innebär att patientens drivkrafter och förutsättningar tas tillvara i den egna vården. Det görs av sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor i partnerskap med patienterna. Med Vårdförbundspriset vill Vårdförbundet och Folksam premiera medlemmar som i sin vardag genomdrivit en tydlig förändring mot personcentrerad vård, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är med prissumman 500 000 kronor ett av Sveriges största priser inom vårdområdet. Vinnare år 2018 presenteras på Vårdgalan i Stockholm den 9 november.

Kontaktuppgifter till kandidaterna för intervjuer (se juryns motiveringar samt bubblare nedan):

Carolina Orvet, ”Teckenspråk- och dövblindtolk, en verksamhet inom ungdomsmottagningen”
Mobil: 0735-39 31 01
E-postadress: carolina.orvet@regionorebrolan.se
Arbetsplats: Ungdomsmottagningen Region Örebro län

Karin Östling, ”Säker hjärtsviktsvård i Norr”
Telefon arbetsplats: 0920-28 34 33
E-postadress: Karin.ostling@norrbotten.se
Arbetsplats: Hjärtmottagningen vid Sunderby Sjukhus

Mersie Memedova, ”Förbättringsarbete på äldreboende”
Mobil: 076-017 09 13
E-postadress: Mersie1976@hotmail.com
Arbetsplats: Speldosans äldreboende, Upplands Väsby

Maria Dahlin (kallas för Britt-Marie), ”Personcentrerat arbetssätt inom Verksamhetsområde Operation”
Mobil: 070-634 15 56
E-postadress: britt-marie.dahlin@aleris.se
Arbetsplats: Verksamhetsområde Operation, Aleris specialistvård Bollnäs

De kandidater som expertjuryn utsett och som tävlar om priset är (utan inbördes ordning):

”Teckenspråk- och dövblindtolk, en verksamhet inom ungdomsmottagningen”

Riksgymnasiet i Örebro är Sveriges enda riksgymnasium för döva och hörselskadade. Majoriteten av de 450 eleverna flyttar hit från andra delar av landet. Att i den känsliga tonårstiden bo hemifrån innebär att sakna det sociala nätverk som hemort, familj och vänner ger. Detta kombinerat med elevernas funktionsvariationer gör att regionens Ungdomsmottagning spelar en viktig roll i att främja god psykisk, sexuell och reproduktiv hälsa samt att förbygga ohälsa.
Den nominerade medlemmen arbetar som sjuksköterska på mottagningen, men är också utbildad teckenspråk- och dövblindtolk. Tillsammans med arbetslaget på ungdomsmottagningen arbetar hon på ett sant personcentrerat sätt och möter ungdomarna på deras eget språk, teckenspråket. På så sätt får ungdomar med funktionsvariation samma tillgång till ungdomsmottagningens resurser som andra unga i länet.

”Säker hjärtsviktsvård i Norr”

Idag lider cirka 250 000 svenskar av folksjukdomen hjärtsvikt. Det är ett livslångt sjukdomstillstånd, men där patienten i stor utsträckning kan påverka sitt mående genom medicinering och ändring av levnadsvanor.
På den sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningen vid Sunderby Sjukhus har ett personcentrerat arbetssätt lett till förbättringar för både patienter, anhöriga och personal. Patienten får i samråd med ett multiprofessionellt vårdteam en gedigen utbildning i att leva med hjärtsvikt, för att kunna vara delaktig i den egna vården. Arbetet utgår från patientens egen berättelse och förmågor, med fokus på kunskap, egenvård i hemmet och anhörigas delaktighet. Det har gett tydliga resultat med ökad effektivitet, fler patienter som får adekvat behandling och är delaktiga i sin vård, men också i form av positiva enkätsvar från patienter och närstående.

”Förbättringsarbete på äldreboende”

På Speldosans äldreboende i Upplands Väsby har Mersie Memedova genomfört ett framgångsrikt förbättringsarbete och kombinerat rollerna som sjuksköterska och biträdande enhetschef. Genom att lägga fokus på personcentrerad vård med individanpassade aktiviteter har de äldre fått en bättre vardag. Bemötandeplaner upprättas för de boende utifrån levnadsberättelser och tidigare yrkesliv. Hela teamet har dialog kring personcentrering, värdegrund, kvalitetsmål och vårdsäkerhet. Även sjuksköterskestudenter engageras för egna observationer som man delar med andra studenter i kommunen.
Det personcentrerade arbetet har gjort stor skillnad för boende, anhöriga och personal. De boende är mindre medicinerade och mer delaktiga, sociala och aktiverade. Bland annat arbetar man framgångsrikt med att fasa ut sömnmedel för de boende och antalet fallolyckor har reducerats. Arbetsbelastningen har minskat, vilket på sikt väntas dra ner antalet sjukdagar. Även behovet av extrapersonal har blivit mindre, vilket gör att både kostnaderna minskar och kontinuiteten förbättras.
 
 

Bubblare

Juryn vill också uppmärksamma en bra nominering där arbetet med ett personcentrerat förhållningssätt påbörjats och där vi ser fram emot att följa utvecklingen.

”Personcentrerat arbetssätt inom Verksamhetsområde Operation”

Britt-Marie Dahlin är sjuksköterska och kvalitetsutvecklare för verksamhetsområde operation på Aleris i Bollnäs. Hennes förmåga att entusiasmera och engagera kollegor i förändringsarbete har lett till att man nu arbetar personcentrerat, där varje patient behandlas som en jämbördig och välinformerad partner. Resultaten ger förutom ökad delaktighet också kortare vårdköer och väntetider, minskat antal återbesök och lägre kostnader. Detta bekräftas i olika patientenkäter.

Expertjuryn består av:

  • Ordförande: Janí Stjernström. Förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet och ordförande Vårdförbundet avdelning Västmanland
  • Ann Catrine Eldh. Biträdande professor i omvårdnad, Institutionen för medicin och hälsa (IMH), Linköpings universitet
  • Anna-Greta Brodin. Sektionschef för hälso- och sjukvård, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting, SKL
  • Björn Hansell. Läkare, Experio lab, ledamot styrelseledamot i Sveriges Yngre Läkares Förening
  • Roine Hernbrand. Verksamhetsutvecklare och leg. biomedicinsk analytiker, Karolinska universitetslaboratoriet
  • Ejja Häman Aktell. Äldreomsorgschef i Skellefteå
  • Mikaela Javinger. Psykiatridebattör och föreläsare med patientperspektiv
  • Lisbeth Löpare Johansson. Utvecklingsdirektör i Region Norrbotten

För ytterligare information kontakta:
Anna E Olsson, presschef, tfn: 073-10 30 09
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.
Vi utvecklar villkor, yrke och vård samt arbetar för en nära personcentrerad vård och ett hållbart yrkesliv. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media