Karin Östling och Maria Haraldson vinner Vårdförbundspriset för arbete inom hjärtsviktsvård

Expertjuryn har utsett Karin Östling och Maria Haraldson från Hjärtmottagningen vid Sunderby Sjukhus till vinnare av 2018 års Vårdförbundspris och 275 000 kronor för projektet ”Säker hjärtsviktsvård i Norr”. Priset delas ut i samarbete med Folksam. Andrapristagare blir Carolina Orvet som får 175 000 kronor för sitt arbete med teckenspråk och dövblindtolk på Ungdomsmottagningen Region Örebro län. Årets ”bubblare” Britt-Marie Dahlin tilldelas 50 000 kronor för sitt arbete inom Verksamhetsområde Operation på Aleris Bollnäs.

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är med prissumman på 500 000 kronor ett av Sveriges största priser inom vårdområdet. Det delas ut årligen till enskilda medlemmar inom Vårdförbundet som belönas för sitt arbete med personcentrad vård. Årets stora pristagare är Karin Östling och Maria Haraldson som arbetar på en sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning på Sunderby sjukhus utanför Luleå.

-          Idag lider cirka 250 000 svenskar av folksjukdomen hjärtsvikt som är ett livslångt sjukdomstillstånd. Som patient kan man själv påverka sitt mående genom medicinering och levnadsvanor och i partnerskap med vårdpersonalen. Karin Östling och Maria Haraldson har genom ett personcentrerat arbetssätt dels gett patienter med hjärtsvikt adekvat behandling och dels gjort dem aktivt delaktiga i sin egen vård, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

I vardagen handlar vinnarnas arbete om att se till att patienterna får rätt doser av sina olika läkemedel och att med hjälp av ett multiprofessionellt team utbilda patienterna och deras anhöriga i att leva med hjärtsvikt. Att arbeta personcentrerat innebär också att ha ett löpande samarbete med patienten och att ge individanpassade råd för egenvård.

Juryns motivering:

”Idag lider cirka 250 000 svenskar av folksjukdomen hjärtsvikt. Det är ett livslångt sjukdomstillstånd, men där patienten i stor utsträckning kan påverka sitt mående genom medicinering och ändring av levnadsvanor. På den sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningen vid Sunderby Sjukhus har Karin Östlings och Maria Haraldsons personcentrerade arbetssätt lett till förbättringar för patienter, anhöriga och personal. Patienten får i samråd med ett multiprofessionellt vårdteam en gedigen utbildning i att leva med hjärtsvikt, för att kunna vara delaktig i den egna vården. Arbetet utgår från patientens egen berättelse och förmågor, med fokus på kunskap, egenvård i hemmet och anhörigas delaktighet. Det har gett tydliga resultat med ökad effektivitet, fler patienter som får adekvat behandling och är delaktiga i sin vård, men också i form av positiva enkätsvar från patienter och närstående.”

Vårdförbundspriset instiftades 2009 och delas årligen ut av Vårdförbundet i samarbete med Folksam. Syftet med priset är att stimulera och synliggöra den utvecklingskraft som finns bland Vårdförbundets medlemmar.

-          Folksams kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld och därför arbetar vi aktivt med att förebygga skador inom olika områden. Vi vill uppmärksamma medlemmar som gjort skillnad för att minska skador och öka välmåendet inom vårdyrken och därför är vi stolta att tillsammans med Vårdförbundet kunna dela ut detta pris, säger Anders Olson, sektionschef för Facklig Affär, Folksam.

På andra plats kommer Carolina Orvet som får 175 000 kronor för sitt arbete med teckenspråk och dövblindtolk på Ungdomsmottagningen Region Örebro län. Juryns motivering lyder:

”Riksgymnasiet i Örebro är Sveriges enda riksgymnasium för döva och hörselskadade. Majoriteten av de 450 eleverna flyttar hit från andra delar av landet. Att i den känsliga tonårstiden bo hemifrån innebär att sakna det sociala nätverk som hemort, familj och vänner ger. Detta kombinerat med elevernas funktionsvariationer gör att regionens Ungdomsmottagning spelar en viktig roll i att främja god psykisk, sexuell och reproduktiv hälsa samt att förbygga ohälsa. Carolina Orvet arbetar som sjuksköterska på mottagningen, men är också utbildad teckenspråk- och dövblindtolk. Tillsammans med arbetslaget på ungdomsmottagningen arbetar hon på ett sant personcentrerat sätt och möter ungdomarna på deras eget språk, teckenspråket. På så sätt får ungdomar med funktionsvariation samma tillgång till ungdomsmottagningens resurser som andra unga i länet.”

Bubblaren Maria ”Britt-Marie” Dahlin får 50 000 kronor som uppmuntran för sitt arbete med personcentrerat arbetssätt inom Verksamhetsområde operation på Aleris specialistvård med motiveringen:

”Britt-Marie Dahlin är sjuksköterska och kvalitetsutvecklare för verksamhetsområde operation på Aleris i Bollnäs. Hennes förmåga att entusiasmera och engagera kollegor i förändringsarbete har lett till att man nu arbetar personcentrerat, där varje patient behandlas som en jämbördig och välinformerad partner. Resultaten ger förutom ökad delaktighet också kortare vårdköer och väntetider, minskat antal återbesök och lägre kostnader. Detta bekräftas i olika patientenkäter.”

Expertjuryn består av:

  • Ordförande: Janí Stjernström. Förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet och ordförande Vårdförbundet avdelning Västmanland
  • Ann Catrine Eldh. Biträdande professor i omvårdnad, Institutionen för medicin och hälsa (IMH), Linköpings universitet
  • Anna-Greta Brodin. Sektionschef för hälso- och sjukvård, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting, SKL
  • Björn Hansell. Läkare, Experio lab, ledamot styrelseledamot i Sveriges Yngre Läkares Förening
  • Roine Hernbrand. Verksamhetsutvecklare och leg. biomedicinsk analytiker, Karolinska universitetslaboratoriet
  • Ejja Häman Aktell. Äldreomsorgschef i Skellefteå
  • Mikaela Javinger. Psykiatridebattör och föreläsare med patientperspektiv
  • Lisbeth Löpare Johansson. Utvecklingsdirektör i Region Norrbotten

Kontaktuppgifter till kandidaterna för intervjuer: 

Vinnare, Karin Östling och Maria Haraldson, ”Säker hjärtsviktsvård i Norr”, Telefon arbetsplats: 0920-283433, E-postadress: Karin.ostling@norrbotten.se
Arbetsplats: Hjärtmottagningen vid Sunderby Sjukhus

Andra plats, Carolina Orvet, ”Teckenspråk- och dövblindtolk, en verksamhet inom ungdomsmottagningen”, Mobil: 0735 393101, E-postadress: carolina.orvet@regionorebrolan.se
Arbetsplats: Ungdomsmottagningen Region Örebro län 

Bubblare, Maria Dahlin (kallas för Britt-Marie), ”Personcentrerat arbetssätt inom Verksamhetsområde Operation”, Mobil: 0706341556, E-postadress: britt-marie.dahlin@aleris.se
Arbetsplats: Verksamhetsområde Operation, Aleris specialistvård Bollnäs

Om Vårdförbundspriset
Med priset vill Vårdförbundet särskilt uppmärksamma insatser som bidrar till att personcentera vården och som i förlängningen leder mot det paradigmskifte Vårdförbundet vill se i vården. Med prissumman 500 000 kronor är priset ett av Sveriges största inom vårdområdet. Priset går till en eller flera av kandidaterna som valts ut av en expertjury. I år delades priset ut på Vårdgalan i Stockholm den 9 november.

För ytterligare information kontakta:
Anna E Olsson, presschef, tfn: 0703-10 30 09
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media