Lars Karlsson från Boxholm Vårdcentral är Årets Vårdchef

Verksamhetschef Lars Karlsson från Boxholm Vårdcentral i Östergötland vinner 50 000 kronor och titeln ”Årets Vårdchef 2018” för sitt goda ledarskap inom den nära vården. Vårdcentralen ligger centralt i Boxholm och har cirka 4 800 listade patienter. Lars Karlsson belönas för ett ledarskap med genuint civilkurage, nytänkande och utveckling av medarbetarna i en verksamhet som arbetar aktivt med hälsoförebyggande arbete i det lokala samhället.

Vårdförbundet har tusentals chefs- och ledarmedlemmar runt om i landet som har bred kunskap och förmåga att leda olika professioner i en komplex verksamhet. Ett gott ledarskap handlar om att utveckla vårdmiljön med patienten i fokus, och samtidigt säkra en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs, utvecklas och bidrar. Vårdförbundet delar ut priset ”Årets Vårdchef” för att peppa och belöna chefsmedlemmar som lyckats med detta i sitt ledarskap.

-       Vårdförbundet arbetar för ett paradigmskifte där våra yrkesgrupper tar ett allt större ansvar för vårdens ledarskap, bortom de gamla hierarkierna. Juryn har utsett Lars Karlsson till Årets Vårdchef 2018 för att han är en framgångsrik ledare och förebild inom den nära vården, som en viktig del av samhället och folkhälsan. Det är just den här sortens kreativa, prestigelösa och kvalitetsorienterade ledarskap som kommer att behövas i morgondagens hälso- och sjukvård, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Kandidaterna till Årets Vårdchef nomineras av medlemmar i Vårdförbundet och den slutliga vinnaren utses av en expertjury. Juryns motivering för årets vinnare lyder:

”Ett starkt samhällsengagemang utmärker Lars Karlsson och att utveckla medarbetare och verksamhet är en självklar del i ledarskapet för honom. Genom att våga testa och överskrida gränser och utmana traditionellt tänkande om vem som gör vad, så har varje medarbetares intresseområden och förmågor tillåtits blomma ut. Med en förmåga att leda på flera nivåer samtidigt och med ett genuint civilkurage har han verkat både via och genom sina medarbetare.

Hans ledarskapsstil har fått stor genomslagskraft och medfört en stark utveckling både av verksamheten och för den enskilde medarbetaren. Det har medfört att kvalitén höjts i den nära vården och därmed såklart för patienten. Hans kreativitet har också bidragit till att skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna starta och driva projekt som engagerat olika delar av samhällets organisationer och resurser.

Han har heller inte kompromissat med kvalitet och patientsäkerhet, utan ställt adekvata krav på alla, oavsett profession. Verksamheten har inte haft de egna väggarna som gräns utan utveckling har skapats genom omvärldsbevakning, prestigelöshet och öppenhet för externt samarbete. Det har inneburit ett genomslag för metoder och innovativa lösningar även inom andra landsting, kommuner såväl som nationellt och internationellt.”

Kontakt:

Lars Karlsson, Årets vårdchef
0725395570,
Lars.G.Karlsson@regionostergotland.se

Juryn består av:

  •  Lotta Dellve, Professor Institutionen för Psykologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
  •  Anna-Karin Eklund, Förvaltningschef, Omvårdnadsförvaltningen Söderhamns kommun
  •  Christina Möller, konsult chefs- och ledarskap, CTM utveckling AB
  •  Märit Viklund, Verksamhetschef Torvalla hälsocentral och Asylhälsan Östersund
  •  Marianne Hiller, Chefspecialist Vårdförbundet och juryn ordförande

För ytterligare information kontakta:
Anna E Olsson, presschef, tfn: 0703-10 30 09
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media