Ny undersökning bland unga:  Låg lön och status hotar vården

Sjuksköterskor har för låg lön och för låg status i förhållande till sin utbildning. Det anser en majoritet av Sveriges 16- till 29-åringar. Samtidigt kan var tredje ung ändå tänka sig att jobba som sjuksköterska.
- Vården håller fortfarande ställningarna som en spännande arbetsplats för unga. Men låga löner och dålig status håller på att underminera sjuksköterskeyrket, säger Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund.

Vårdförbundets Ungdomsbarometer visar att var tredje 16- till 29-åring kan tänka sig en framtid inom vården. Av dem anger 65 procent ”arbete med människor” och 55 procent att ”vården är en spännande arbetsplats” som de främsta anledningarna.

Samtidigt visar barometern att nästan 70 procent landets unga tycker att sjuksköterskor har för dåligt betalt för sina tre års högskoleutbildning och drygt 40 procent anser att sjuksköterskor har för låg status i förhållande till sin kunskap. Över hälften av de unga upplever också att kvinnor har svårare att få de högsta chefsjobben inom sjukvården.

- Det är mycket oroande resultat. Barometern visar att 6 av 10 unga tycker att lönen har mycket eller ganska stor betydelse för vilket yrke de väljer att arbeta inom. Det pekar entydigt på att vården står inför stora rekryteringsproblem i framtiden, säger Anna-Karin Eklund.

Ingångslönen för sjuksköterskor ligger för närvarande inom spannet 20 000 till 22 000 kronor. Samtidigt visar Ungdomsbarometern att över 30 procent av ungdomarna förväntar sig en ingångslön på upp till 25 000 kronor och drygt 20 procent av ungdomarna en ingångslön på mellan 26 000 och 30 000 kronor.

Enligt Vårdförbundet kan tre åtgärder råda bot på situationen; sjuksköterskelönerna måste kunna konkurrera med andra branscher med motsvarande längd på utbildningen – ingen nyutbildad sjuksköterska borde få mindre än 23 000 kronor.

Det behövs fler och rakare karriärvägar. Sjuksköterskornas specialistutbildning ska finansieras av arbetsgivaren, ge ett eget ansvarsområde och betydligt högre lön. Och på varje ledningsnivå ska det finnas minst en sjuksköterska.

- För närvarande finns en stor klyfta mellan förväntningar och verklighet. Den klyftan måste slutas, säger Anna-Karin Eklund.

Läs hela undersökningen på www.vardforbundet.se

För mer information:
Anna-Karin Eklund, ordförande 070-661 87 89

Om Vårdförbundet
Medlemmarna i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet.

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera