Pengarna får inte fara ner i svarta hål Professionsmiljarden förpliktigar

Vi förutsätter att varje landsting tar fram en tydligt plan tillsammans med fackliga organisationer som företräder professioner. – Pengarna får inte fara ner i svarta hål, säger Sineva Ribeirio, ordförande Vårdförbundet.

Regeringen avsätter mycket pengar i något som kallas professionsmiljard. Namnet förpliktigar. Det är viktigt att alla vet vilka åtgärder som behöver vidtas och hur pengarna ska användas. 

Vi vet att det är en fortsatt stor utmaning för arbetsgivare att rekrytera och behålla barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Vi har våra fem punkter klara för vad vi tycker att pengarna ska användas till:

  1. Vi måste införa personcentrerad vård. När patienten är aktiv i planering och genomförande av den egna vården uppnås högre kvalitet, bättre användning av resurser och en hälsosam vårdmiljö för vårdens professioner.
  2. Inför Akademisk specialisttjänstgöring, AST, en specialistutbildning för sjuksköterskor inom ramen för kollektivavtal och anställning. Fler specialistutbildade sjuksköterskor är en förutsättning för hälso- och sjukvården. De behövs också för att handleda nya studenter så att vi inte hamnar i ett Moment 22.
  3. Inför moderna arbetstider som ger förutsättningar för ett hållbart yrkesliv, att personalen stannar kvar och ges möjlighet att utveckla vården. Vi vill att tid för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden – oavsett vem som är arbetsgivare och var i landet arbetet utförs.
  4. Nyutexaminerade måste få en god yrkesintroduktion och handledning under lång tid. Annars finns det risk att de lämnar yrket efter ett par år.
  5. Lönekarriären ska vara tydlig. 

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 070-687 32 42
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

I Vårdförbundet samlas 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia