Personliga vårdcoacher till de svårast sjuka - nytt i sjukvården

På Brännpunkt i Svenska Dagbladet idag skriver Vårdförbundet och Alliansen i Stockholms läns landsting om vårdcoacher.
– Det här är ett helt nytt sätt att se, möta och hjälpa de svårast sjuka patienterna som många gånger har flera olika diagnoser. Livskvaliteten ökade markant,
 säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.  

En vårdcoach är en specialutbildad sjuksköterska som stöttar patienten på många olika sätt och hjälper till med att navigera rätt i vården. Under det senaste året har ett försök med vårdcoacher i Stockholms läns landsting genomförts för att lokalisera, fånga upp och hjälpa de allra svårast sjuka. Bland annat har den självuppskattade livskvaliteten ökat med över 30 procent efter bara sex veckor. Förhoppningen är att fler landsting ska använda sig av den framgångsrika modellen.

– Satsningen på vårdcoacher som Alliansen i Stockholms läns landsting gör är ett viktigt steg i rätt riktning som vi länge har arbetat för, men det krävs också att man löser frågan om bristen på specialistsjuksköterskor. Det åstadkoms bara genom att landstingspolitikerna tar sitt arbetsgivaransvar på allvar, säger Sineva Ribeiro.

– En satsning på specialistutbildade sjuksköterskor och betald specialistutbildning är ett måste för att göra vården bättre, säkrare och billigare. Det är en investering som kommer att återbetalas samhället många gånger om, säger hon.

Under försöksperioden år 2011 har tio vårdcoacher hjälpt omkring 500 patienter. Nu ökar vi omfattningen till 100 vårdcoacher som under 2012 ska hjälpa 5000 - 6000 av de svårast sjuka patienterna. Inledningsvis kommer en personlig vårdcoach att erbjudas de patienter som ofta besöker vården, har flera diagnoser och behöver extra stöd.

Satsningen på personliga vårdcoacher för de svårast sjuka gör att fler snabbare kommer att få bättre sjukvård. Samtidigt innebär det en extra trygghet för patienterna som nu enklare kommer att kunna navigera rätt i sjukvården, säger Filippa Reinfeldt (M), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Fakta:
En vårdcoach är en tjänst som riktar sig till patienter med stora vårdbehov och många vårdkontakter. En specialutbildad sjuksköterska stöttar patienten i förståelsen av sina symtom och sin behandling och samordnar vårdkontakterna. Vårdcoachen ska erbjuda patienten stöd inom ett antal områden:

-          Bättre förståelse för symtom, sjukdom och behandling

-          Uppmärksamma symtom så att patienten får rätt behandling i tid

-          Ge patienten kunskap om mediciner och hur de ska tas

-          Hjälp till patienten att följa läkarens råd och behandlingsplaner

-          Ge råd om när patienten bör söka hjälp med planerade besök för att undvika akutmottagningarna

-          Förebygga försämringar genom att tidigt hänvisa till rätt vårdgivare

-          Koordinera vårdkontakter

-          Hjälp med andra kontakter, t.ex. kommunen

Läs Sineva Ribeiros och Filippa Reinfeldts artikel på: www.vardforbundet.se eller www.svd.se/brannpunkt

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se
Sineva Ribeiro, tfn: 
070-564 2125

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media