Psykiatrisk vård för äldre ger hedersutmärkelse

Den psykiatriska mottagningen för äldre vid psykiatriska kliniken på Motala Lasarett tilldelas BraVås hedersutmärkelse 2014, för sitt arbete med att göra den psykiatriska vården mer tillgänglig för äldre.

– Verksamheten har lagt grunden för ett värdigt bemötande av äldre med psykisk ohälsa. I Motala och Mjölby ges de äldre förutsättningar för bästa möjliga psykiska hälsa, ökat välbefinnande och livskvalitet, säger Annika Wåhlin, ordförande i BraVå och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.

Den psykiatriska mottagningen för äldre på Motala Lasarett består av två äldrepsykiatriska team som bildades 1984 i Motala och Mjölby. I de båda teamen samarbetar en sjuksköterska med skötare och en specialistläkare.

Målet med verksamheten är att göra den äldrepsykiatriska vården mer lättillgänglig och att höja den psykiatriska kompetensen. Viktiga delar i arbetet är flexibilitet när det gäller var kontakten med patienten sker och att uppmuntra anhörigas medverkan.

– Möjligheten att träffa patienten i sin hemmiljö innebär ofta en ökad trygghet och att kontakten med psykiatrin avdramatiseras. Nära samverkan och teamarbete med hög kompetens ger också förutsättningar för en god läkemedelshantering och bra vård vid sömnproblem, oro och ångest, säger Annika Wåhlin.

Samverkan med kommunen och primärvården är en viktig del i arbetssättet vilket också innebär att erbjuda sluten psykiatrisk vård alternativt hemsjukvård när så behövs och att erbjuda praktik/utbildningsplatser på alla nivåer i vårdutbildningar.

– Med helhetssyn och samverkan mellan primärvård, kommun, hemtjänst, kommunal hemsjukvård och minnesmottagning ser vi i BraVås styrelse att verksamheten kan underlätta för en patientgrupp med psykiatrisk problematik som annars har svårt att få sina behov tillgodosedda, säger Annika Wåhlin.

Hedersutmärkelsen samt 10 000 kronor delas ut i samband med föreningen BraVås årsmöte i Stockholm den 23 april.


För mer information kontakta:

Annika Wåhlin, ordförande BraVå och förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet
Tfn: 08-14 78 09 eller 0708-19 23 03
annika.wahlin@vardforbundet.se

Sandra Zetterman, pressekreterare Vårdförbundet
Tfn: 08-14 77 30
sandra.zetterman@vardforbundet.se

Föreningen BraVå består av 18 organisationer som i samverkan arbetar för en bra vård av äldre. Årligen delar BraVå ut en hedersutmärkelse för att särskilt uppmärksamma verksamheter som arbetar i BraVås anda med att skapa en god vård och omsorg för äldre.

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media