Sjuksköterska från Göteborg kan vinna Vårdförbundspriset för arbete med strokepatienter

Mare Teinlum-Kruse, leg. strokesjuksköterska och teamledare på Strokeenheten, Sahlgrenska sjukhuset är en av fyra nominerade till Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam. Tisdag den 2 september berättar hon mer om sitt arbete på Strokeenheten på Sahlgrenska. Press, radio och tv är varmt välkomna!

Datum: tisdag 2 september
Tid: kl.14:00-16:00
Plats: Strokeenheten avd 134/135, Bruna stråket 5, plan 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Bättre livskvalitet för strokepatienter
– Rätt behandling och rehabilitering är viktigt för en god livskvalitet för den person som drabbas av stroke. Strokeenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ser patienten och anhöriga som viktiga delar i teamet, och utgår från patientens formulerade mål. Teamarbetet ger en trygghet för patienten, bättre livskvalitet och nöjdare patienter, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Mare Teinmlum-Kruse är leg. strokesjuksköterska med samordningsansvar och teamledare på Strokeenheten på Sahlgrenska sjukhuset. Strokeenhetens teamarbete ger en helhetssyn på vården och en trygghet för patienten. Olika kunskaper kompletterar varandra och verkar i förmån för patienternas bästa i arbetet med understödd hemgång för strokepatienter. Modellen har integrerats i verksamheten och är spridd till andra strokeenheter. Patientenkäter visar att patienternas känsla av trygghet gynnas av teamarbetet på Strokeenheten.

Ett av de största vårdpriserna
Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam delas ut årligen. Med priset uppmärksammas medlemmar i Vårdförbundet, sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor, som har gjort framstående insatser och bidragit till utveckling av svensk vård. Den sammanlagda prissumman för årets pris är 500 000 kronor, vilket gör priset till ett av Sveriges största inom vårdområdet. Vinnaren presenteras och priset delas ut den 8 oktober på Vårdgalan på Hotel Anglais i Stockholm.

Tema 2014: Teamarbete
2014 års tema för Vårdförbundspriset är teamarbete. Den gemensamma nämnaren för teamarbete är att olika kompetenser kompletterar varandra för att nå bästa resultat, utifrån patientens behov och resurser. Teamarbete är en nyckelfaktor för att nå en personcentrerad och säker vård av hög kvalitet. Multiprofessionella team anses kunna bidra till en större helhetssyn, bättre kliniska resultat, en effektiv vårdkedja och positiva patientutvärderingar av vårdkvalitet.

Mer information om Vårdförbundspriset, Vårdgalan och de fyra kandidaterna finns på www.vardforbundet.se/vardforbundspriset

För mer information kontakta:

Elisabeth Flygare, Anestesisjuksköterska, förtroendevald samordnare Vårdförbundet/SU, mobil: 070-732 39 81
Sandra Zetterman, pressekreterare Vårdförbundet, tel: 08-14 77 30, mobil: 070-317 67 88
Benny Granberg, Folksam, mobil: 070-911 62 14

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media