Välkommen till Vårdgalan i Göteborg: Vårdförbundspriset på 500 000 kronor delas ut ikväll

Vårdförbundets medlemmar som nominerats till priset kommer från Västra Götaland och Halland. De har alla gjort betydande insatser för ett personcentrerat förhållningssätt i vården. Ikväll på Kvalitetsmässan avslöjas vinnaren!

Press, radio och tv är varmt välkomna till prisutdelningen.

När: 4 november kl 17:30
Var: Lokalen Bryggan  i Gothia Tower, Svenska Mässan i Göteborg
Kostnadsfri entré.

Personcentrerad vård utgår från att varje patient ska mötas som en hel person med en hel livssituation – med förmågor, resurser, behov och önskemål. De nominerade är:

Nominerad: Ingrid Larsson, Leg sjuksköterska, lektor i omvårdnad, Akademin för hälsa och välfärd Högskolan i Halmstad.
Projekt: Sjuksköterskemottagning baserad på personcentrerad vård
Ur juryns motivering: ”Patienterna känner en stor delaktighet, eftersom vården bygger på deras egna berättelser och upplevelser av hur det är att leva med sin reumatiska sjukdom. Projektet styrker sina goda resultat utifrån både kvalitativa och kvantitativa studier. Vården blir betydligt billigare och resurserna används mer effektivt med detta arbetssätt. Patienterna är nöjdare och tryggare än tidigare.”

Nominerad: Marianne Alärd, sjuksköterska, projektledare Mobil Närvård Skaraborg, Skaraborgs sjukhus Lidköping.
Projekt : Mobil Närvård Västra Skaraborg
Ur juryns motivering: ”Projektet utgår ifrån ett personcentrerat synsätt, där man utformar vårdorganisationen utifrån patienten. Patienten och närstående är med och planerar arbetet. En central del är just att patienten inte behöver byta vårdgivare, även om behoven förändras. Utvärderingen av projektet visar på ”upplevd ökad trygghet, minskning av akutbesök och oplanerade inläggningar samt resursbesparing genom ett ökat samarbete.”

Nominerad: Åsa Lagerström (med kollegan Anette Sannerfors) psykiatrisjuksköterska, BUP mellanvård Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Projekt: BUP mellanvård – utvecklandet av en ny vårdform
Ur juryns motivering: ”Barnen får möjlighet till högt specialiserad vård i hemmiljö, vilket gör att de ofta kan fortsätta att gå i skolan och leva ”som vanligt”. Hänsyn tas till barnets och familjens förmågor, behov och resurser. Hela familjen får genom denna vårdform konkret stöd med verktyg och förhållningssätt i sin vardagsmiljö, vilket gör att vården når även de barn som isolerar sig i hemmet och varken kommer till skolan eller till en BUP-mottagning för att kunna få hjälp.”

Nominerad: Nina Jurander (med kollegan Nina Karlsson) anestesisjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Operation.
Projekt: Förberedelselek
Ur juryns motivering: ”I en miljö med både barn och vuxna, hörande och hörselskadade har projektet arbetat fram ett fint arbetssätt att möta varje barn utifrån deras perspektiv, inför sövning vid operation. Med leksjukhus, bildstöd och ett aktivt lyssnande kan varje barns behov tillgodoses och förmågor tas tillvara. Det minskar barnens rädsla och oro för vården. Projektet gör skillnad för barnen, i synnerhet för dem som opereras upprepade gånger. Det är givetvis också positivt för föräldrar, syskon och för övrig vårdpersonal.”

Om Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam
Vårdförbundspriset instiftades 2009 och delas årligen ut av Vårdförbundet i samarbete med Folksam. Syftet med priset är att stimulera och synliggöra den utvecklingskraft som finns bland Vårdförbundets medlemmar. Med priset vill Vårdförbundet särskilt uppmärksamma insatser som bidrar till att personcentera vården och som i förlängningen leder mot det paradigmskifte Vårdförbundet vill se i vården. Med prissumman 500 000 kronor är priset ett av Sveriges största inom vårdområdet.Priset går till en eller flera av kandidaterna som valts ut av expertjuryn. Hur fördelningen blir avslöjas först vid prisceremonin. I år delas priset ut på Vårdgalan den 4 november i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg.

Läs mer om personcentrerad vård här: https://www.vardforbundet.se/Om-Vardforbundet/Var-politik/Personcentrerad-vard-och-jamlik-halsa/

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 070-687 32 42
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, tfn: 070-564 21 25

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media